Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije: razlika med redakcijama

Jump to navigation Jump to search
!Naziv instrumenta
!Trajanje
!Poglavitni cilji
!Cilji in ciljne skupine
|-
|Regijske štipendijske sheme
|2007-2015
|Vzpostaviti sistem spodbud za povezovanje izobraževalnega sistema in potreb na trgu dela v posameznih regijah; Nosilci enotnih regijskih štipendijskih shem ter samoupravne lokalne skupnosti
|-
|Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih
|2011-2015
|Dvig izobrazbene ravni in usposobljenosti zaposlenih; Pravne, fizične ter druge osebe zasebnega prava
|-
|Kompetenčni centri za razvoj kadrov
|2010-2015
|Vzpostavitev kompetenčnih centrov, v katerih se bodo nadgrajevale veščine, znanja in kompetence zaposlenih; Podjetja, vključena v partnerstva (KoC)
|-
|Vseživljenjska karierna orientacija za podjetja in njihove zaposlene
|Zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja
|2007-2013
|Sofinanciranja šolnin odraslim osebam, starim med 25 in 64 let, ki so se vključili v srednješolsko izobraževanje odraslih. '''Sklad je z izvajanjem programa zaključil dne 30. 11. 2013.'''
|-
|Popestrimo šolo
|2011-2014
|Vključiti vzgojno izobraževalne ustanove oz. javne zavode v izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju
kompetenc in sposobnosti in ki niso del rednega programa izobraževanja
|-
|Mentorstvo za mlade
|2013-2015
|Medgeneracijskim prenos znanj in izkušenj med mlajšimi in starejšimi delavci
|-
|Po kreativni poti do praktičnega znanja
|2013-2015
|Vzpodbujanje projektov, v okviru katerih bodo študentje pod vodstvom njihovih mentorjev iz
izobraževalnega in gospodarkega okolja pridobili praktične izkušnje in razvijali svoje kompetence,
|-
|}
567

urejanj

Navigacijski meni