Portal:Literatura/Izbrani pojmi/1. teden 2011

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Besediloslovje (tudi tekstna lingvistika) je veja jezikoslovja, ki se ukvarja z jezikovnimi pojavi, ki segajo čez mejo povedi; raziskuje predvsem prvine, ki povezujejo povedi v besedilo (npr. zaimek, veznik), razmerja med besedami in predmetnostjo, ki jo zaznamujejo (npr. referenca, deiks), probleme posredovanja informacij in njihove ponovitve v besedilu (npr. členitev po aktualnosti) ter poskuša razvrstiti besedila v besedilne vrste oz. tipe.

Najstarejšo obliko ukvarjanja z besedili najdemo v retoriki, vse od starih Grkov in Rimljanov prek srednjega veka do danes. Glavna naloga retorikov je bila izobraziti javne govornike, glavna področja pa: odkrivanje primernih idej (inventio), razporeditev idej (dispositio), odkrivanje ustreznih izrazov za ideje (elocutio) in vtisnjenje v spomin (memoratio), čemur sledi izvedba v dejanskem govoru (actio). V srednjem veku je retorika sodila v »trivium« (tri discipline), skupaj z gramatiko (formalni jezikovni vzorci) in logiko (razvijanje argumentov in dokazov). Retorika ima z današnjim pojmovanjem besediloslovja mnogo skupnega. Več ...