Pogovor o Wikipediji:Izobraževalni program Slovenski literarni zgodovinarji

Vsebina strani ni podprta v drugih jezikih.
Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Splošni napotki za pisanje biografskih gesel, oblikovani v tretjem letu izkušenj[uredi kodo]

 • Navezati stik z živimi biografiranci jim poslati geslo v preverbo in dopolnjevanje. Najti je treba srednjo pot med željami, ki jih biografirani izrazi, in standardi, ki veljajo pri projektu.
 • Literatura naj bo navedena v premišljenem izboru, ker popolno lahko dobi bralec v Cobissu; ko gre za raziskovalce, lahko napravimo povezavo na izpis njihove kategorizirane bibliografije v Cobissu.
 • Navedbe literature naj ne bodo podvojene (enkrat v opisu dela in potem še v bibliografiji). V opisu dela naj bo vsebinski povzetek del, v bibliografiji pa natančen naslov z letnico.
 • Zaporedje enot v bibliografijo je kronološko.
 • Pri obsežnejših opusih bibliografijo kategoriziramo (npr. Knjige, razprave, uredništvo, prevodi), drugače pa ne.
 • Naslove knjig, za katere pričakujemo, da bodo nekoč obdelane v samostojnem geslu, opremimo z oglatimi oklepaji.
 • Če je v naslovu knjige pojem, ki je tudi sam lahko geslo, naj bo tako tudi označen, seveda samo če ga ne najdemo že v opisnem delu gesla (nekateri wikipedisti vnašanje gesel v bibliografijo odklanjajo, zato jih poskušajte prepričati o smiselnosti nasprotnega ravnanja).
 • Ker so vir člankov pogosto jubilejni zapisi, recenzije, utemeljitve nagrad, nagrobni govori ipd., je treba pri njihovem povzemanju črtati izraze vrednotenja in hvale.
 • Pri povzemanju starejših virov se je treba izogibati arhaičnih izraznim formam, vseučilišče npr. nadomestimo z univerza.
 • Anekdotične podrobnosti razen v izjemnih primerih izpuščamo.
 • Morebitne dileme prediskutiramo na pogovorni strani gesla.
 • Ko naletimo v svojem članku na neželene spremembe, se o njih pogovorimo s tistim, ki jih je povzročil.
 • Kadar je biografirani iz družine, v kateri so tudi drugi pomembni, na koncu življenjepisa razložimo njihova sorodstvena ipd. razmerja, gl. npr. pri Tarasu Kermaunerju. Pri živih biografirancih in takrat, kadar se nam zdi, da ti tega ne bi hoteli, take podatke izpustimo.
 • Virov naj ne bo več kot troje. Enciklopedije Slovenije, SBL, Leksikona Slovenska književnost ne navajamo, ker se razume samo po sebi, da smo najprej pogledali vanje.
 • Pri zunanjih spletnih povezavah navedimo najprej avtorja spletne objave, naslov, rubriko (naslov inštitucionalne strani), v okviru katere se članek pojavi, in šele potem URL.
 • V zgodovini strani in na pogovorni strani redno preverjamo, kaj se z našim geslom dogaja.
 • Skrbimo za geslo tudi potem, ko smo dobili vpis o opravljeni obveznosti v indeks.
 • Preverimo, če obstaja članek o portretirancu v kateri drugi Wikipediji in napravimo nanje povezave, v tujih geslih pa poskrbimo za link na slovensko variatno članka. Samo v angleščini, švedščini in esperantu imamo npr. članek o arhitektu in tipografu Franku Luinu -- prevedite ga v slovenščino.
 • Kadar o pojmu, ki smo ga označili kot geslo, še ni slovenskega članka, obstaja pa npr. že češki, napravimo na tujo informacijo zunanjo povezavo, npr. Univerza v Firenzah [1].
 • Dodaj tu še svoje izkušnje in napotke.

Kaj vse je treba v geslih pri projektu še poenotiti[uredi kodo]

Popravkov so potrebna zlasti gesla z dna seznamov, ker pred leti, ko smo jih pisali pač še nismo imeli dovolj oblikovanih kriterijev.

 • oblikovati prazne sezname, ki so našteti na koncu gesel, npr. seznam slovenskih izseljencev v Srbijo
 • kategorije na dnu gesel, ki so še v rdeči barvi, napraviti modre; najlaže tako, da vpišemo nadredno kategorijo, npr. pri prazni kategoriji Srbski literarni zgodovinarji vpišemo nadredno kategorijo Srbski znanstveniki
 • poenotimo kategorije pod članki, npr. Slovenski naratologi in Slovenski pripovedoslovci
 • na pogovorno stran dodamo logo projekta {{Sodelovanje-WP|Slovenski literarni zgodovinarji}}, kjer manjka
 • poenotimo terminologijo oz. preusmerimo iskanje z nenapisanih gesel na napisana, npr. [[stih]] > [[verz|stih]]
 • napišemo geslo, kjer je povezava še rdeča
 • dodamo ali popravimo cobissove številke; knjige, ki jih cobiss ne pozna, opremimo s številko ISBN
 • poenotimo geselske iztočnice, npr. dodamo pridevnik slovenski, nemški, češki, glede na poreklo biografiranega
 • reduciramo frekvenco mašil, kot so "tudi", "poleg tega",
 • ponovno naložimo sliko, kjer so jo adiministratorji zaradi nepravilne izbire licence ali zaradi pomanjkanja vira zbrisali
 • nestična ločila, prekopirana iz cobissa, popravimo po slovenskem pravopisu --Hladnikm 12:50, 16. maj 2009(CEST)
 • za pravilno razvrščanje oseb, pred kategorijami vrinite vrstico s priimkom na prvem mestu, npr. {{DEFAULTSORT:Javoršek, Jože}} --Hladnikm 17:54, 23. februar 2010 (CET)Odgovori[odgovori]

Kako vpisovati v članke povezave na Cobiss?[uredi kodo]

Glej Retrogradna analiza za zgled COBISS za navodila --Hladnikm 20:56, 3 december 2006 (CET)

literarni zgodovinar? -Ferdi 16:50, 22 december 2006 (CET)

Ferdi?!? --romanm (pogovor) 17:22, 24 december 2006 (CET)

Po moje ga moti to, da je povezava še rdeča. --Tone 17:28, 24 december 2006 (CET)

O oblikovnih dilemah in predlogih se poučimo iz dopisovanja na pogovorni strani našega skrbnika Domna, v poglavju Velika/mala začetnica. --Hladnikm 15:29, 8. december 2007 (CET)Odgovori[odgovori]

Dogovori v izogib ponavljajočim se napakam[uredi kodo]

 • Rojstne in smrtne podatke navedemo samo v glavi gesla in jih v življenjepisnem delu ne ponavljamo.
 • Med Viri ne navajamo splošnih priročnikov, leksikonov in enciklopedij, ker se razume samo po sebi, da smo črpali iz njih. Ti splošni viri so Slovenski biografski leksikon, leksikon Slovenska književnost pri Cankarjevi založbi, Enciklopedija Slovenije. Navedemo pa npr. Primorski slovenski biografski leksikon, Biografije in bibliografije delavcev in sodelavcev Univerze v Ljubljani ipd.
 • Spletne vire začenjamo z naslovom, ki je zapisan na vrhu spletne strani, in šele potem navedemo lokacijo, npr.
 • Pri naštevanju virov se omejimo na tri enote.
 • V poglavju Glej tudi se alineje, npr. standardna seznam slovenskih literarnih zgodovinarjev, začenjajo z malo začetnico.
 • V dvojne oglate oklepaje postavljamo samo pomembne letnice: rojstne in smrtne da, ne pa npr. leto nastopa službe.
 • Pri izrazih, za katere domnevamo, da bi lahko imeli status gesla, pa se izkaže, da jih v Wikipediji še ni, preverimo, če jih niso morda vnesli v kakšni drugačni obliki. Obstaja npr. geslo akcentologija, gesla naglasoslovje pa (še) ni.
 • Povezave na tuje Wikipedije napravimo samo tam, kjer smo prepričani, da do pisanja slovenskega gesla ne bo prišlo, npr.
  [[:it:Servigliano|]]
  za manjši italijanski kraj, kar na zaslonu da Servigliano. Pa to ni najboljši primer, ker gre za kraj, v katerem je bilo po drugi svetovni vojni begunsko taborišče in je zanimiv tudi za Slovence. --Hladnikm 18:16, 17. marec 2008 (CET)Odgovori[odgovori]

Janez Logar[uredi kodo]

 • Janez Logar (Andreja Smrdelj, andreja.smrdelj at gmail.com) je spet prost za obdelavo. Prosta sta še

Tomo Virk in Tone Smolej, ki ju referentki Tamara Smolej (tamara.smolej at gmail.com) in Mateja Pipan (matejka84 at gmail.com) nista pripravili za seminarsko predstavitev, predvideno 13. maja 2009. Sprostil se je tudi Peter Svetina. --Hladnikm 21:20, 4. maj 2009 (CEST); --193.77.184.203 12:48, 16. maj 2009 (CEST)Odgovori[odgovori]