Pogovor:Genetska raznolikost

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Genski / genetski[uredi kodo]

Malo sem zadržan glede te prestavitve. Res je, da se 'genetski' nanaša na genetiko, vendar SMS navaja kar nekaj ustaljenih fraz, ki vsebujejo pridevnik 'genetski', pa se ne tičejo neposredno genetike: degenerirani ~ kod, ~ kod, ~ polimorfizem, ~ spol, ~a informacija, ~a predimplanatcijska diagnostika, ~a vezava, ~o breme, ~o presejanje, ~o svetovanje, ~o tveganje. Pri tem je izraz genetska diverziteta bistveno pogostejši. Rekel bi, da se genski nanaša bolj na posamezen gen kot na celoten genetski material.[1] Po zgledu genetskega polimorfizma bi bilo najbrž bolje ostati pri genetski diverziteti. --Eleassar pogovor 21:29, 11. april 2013 (CEST)

Mnja, res stvar nedorečene terminologije, ampak lahko razumemo pojem tudi v smislu frekvenc alelov v populaciji, kar pa se nanaša na posamezne gene. Izraza se v spletno dostopnih resnih dokumentih pojavljata kar enakovredno, včasih celo oba v istem. Tudi Biokemijski terminološki slovar pravi "genski/genetski - odvisno od smisla" (pod vnosom "gen(et)ski kod"), žal tega smisla ne razloži. Sem prosil tudi avtorja spremembe, naj malo obrazloži. — Yerpo Ha? 17:00, 12. april 2013 (CEST)

Za naslov genetska diverziteta (ali bolje, genetska raznolikost) govorita tudi naslednja razloga:

1) Ali je gen(et)ska raznolikost (diverziteta) res določena samo z geni, ali tudi z obsežnim delom genetskega materiala, ki sploh ne vsebuje genov? Angleška Wikipedija (kolikor je relevantna) pravi takole: »The amount of noncoding DNA varies greatly among species.« in »Many noncoding DNA sequences have important biological functions ... some regions of noncoding DNA that are highly conserved ... implying that these noncoding regions are under strong evolutionary pressure and positive selection.«

2) Angleški članek opredeli gene diversity samo kot eno od meril za genetic diversity.[2] Genska raznolikost je opredeljena kot »delež polimorfnih lokusov v genomu«; genetska raznolikost pa kot »celotno število genetskih značilnosti v genetski sestavi vrste«. Širši pojem je torej genetska raznolikost.

Dodam še to, da število zadetkov v resnih virih nikakor ni primerljivo.[3][4] Termania prav tako vsebuje zadetek (sicer hrvaški) samo za genetska raznolikost.[5] --Eleassar pogovor 00:17, 13. april 2013 (CEST)

Želel bi povedati, da pri slovenski terminologiji ni smiselno navajati virov iz angleščine in drugih jezikov, saj ima vsak jezik svoja pravila besedotvorja.
Meni se zdi terminološki problem genski/genetski enak biotski/biološki, kjer imamo zaradi neznanja slovenščine sedaj uradno prevedeno Konvencijo o biološki petsrosti namesto pravilno Konvencijo o biotski pestrosti. V tem smislu bi kazalo prvi stavek v poglavju Biotska raznovrstnost spremeniti v: Biotska raznovrstnost (tudi nepravila raba biološka raznovrstnost) ali s tujko biodiverziteta ...
Pri argumentiranju bi lahko našteli nešteto terminoloških slovarjev. V vsakem od njih je do izraza prišla širina, pozornost, poznavanje problematike in znanja slovenščine avtorjev, ter pogled stroke na obravnavane izraze. Eden zadnjih, ki je izšel je Botanični terminološki slovar (ZRC SAZU, 2011), ki na to temo navaja izraze genska banka, genska knjižnica, genska tehnologija, genski inženiring, genski polimorfizem, genski zdrs, gensko spremenjeni organizem, pač pa genetska definicija vrste, genetska informacija = genetski zapis, genetska koda, genetski center, genetski center rodu. Tukaj sem mi zdijo vsi izrazi uporabljeni v smislu genski, ki se nanaša na DNK, in genetski, ki se nanaša na vedo genetiko.
--Ttrilar (pogovor) 16:26, 22. april 2013 (CEST)

Tu ne gre toliko za pravila besedotvorja, temveč predvsem za pomensko razliko med genski in genetski. Izsledki znanstvenih raziskav se prenašajo iz angleškega v slovenski jezik. Ker tuja strokovna javnost razlikuje med genetsko diverziteto in gensko diverziteto in daje izrazoma različen pomen,[6] ne gre drugače, kot da se to izrazi tudi v slovenski strokovni literaturi.

Hipoteza, da Botanični terminološki slovar striktno razlikuje med genskim kot tistim, kar ima zvezo z DNK, in genetskim kot tistim, kar se nanaša na genetiko, ni prepričljiva. Npr. genetska koda se ne nanaša na kodo, ki izhaja iz genetike, temveč naravno v DNK prisotno nukleotidno kodo. Moti pa tudi še kak drug izraz, npr. beseda inženiring namesto slovenskega inženirstva ali tehnike, tehnologija namesto tehnike[7] ipd. --Eleassar pogovor 21:28, 22. april 2013 (CEST)