Pedosekvenca

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Primer različnih plasti zemlje

Pedosekvenca je naravni prostorski sistem, v katerem se lahko pojavlja zgolj ena vrsta (sestava tal) ali več njih skupaj, in ki jih opredeljuje ista matična osnova (nastanek v istem obdobju, iz podobnih materialov ipd.). Gledano s praktičnega vidika (recimo če bi na Zemljo pogledali z letala) je pedosekvenca dobro vidna, kar se vidi v bolj ali manj razločni morfološki podobi. Meje pedosekvenc se navadno ne ujemajo z mejami naravnih območij. Kar pomeni, da se v mejah naravnih območij lahko pojavlja več pedosekvenc in obratno, da se pedosekvenca pojavlja v različnih naravnih območjih. Pedosekvence v našem prostoru nudijo najbolj trden naravni okvir rajonizaciji kmetijskih kultur. Kar pomeni, da določa kje so najboljša področja za posamezne vrste kmetijske panoge (sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, živinoreja, gozdarstvo itd.).

Pedosekvence v Sloveniji[uredi | uredi kodo]

V Sloveniji so strokovnjaki ugotovili, da gre zadobro povezavo med pedološkimi kartami in geolitološkimi kartami (kar pride prav predvsem prostorskim planerjem, ki nimajo težav z določanjem mej). V Sloveniji se pojavljajo naslednje pomembnejše pedosekvence:

Te pedosekvence pa tvorijo zaključene geografske celote, navadno znotraj naravnih regij in opredeljujejo tip krajine. Na primer: za kraški svet je značilna pedosekvenca na mehkih karbonatnih kamninah; za alpski svet pa je značilna pedosekvenca na trdih karbonatnih kamninah.

Pedosekvence v naravnih regijah[uredi | uredi kodo]

I. naravna regija (ravninski, gostonaseljen svet) II. naravna regija (gričevnat in hribovit, malo naselje svet) III. naravna regija (zaravni v redko naseljenem planinskem svetu) IV. naravna regija (planinski, nenaseljen svet)
pedosekvenca na produ in pesku pedosekvenca na mehkih karbonatnih kamninah pedosekvenca na trdih karbonatnih kamninah (apnencih in dolomitih) pedosekvenca na trdih karbonatnih kamninah (apnencih in dolomitih)
pedosekvenca na glinah in ilovicah pedosekvenca na trdih karbonatnih kamninah (apnencih in dolomitih) pedosekvenca na nekarbonatnih kamninah pedosekvenca na nekarbonatnih kamninah
pedosekvenca na apnencih in dolomitih pedosekvenca na nekarbonatnih kamninah

Pedosekvence pa nakazujejo tudi funkcijo naravnih danosti v prostoru, kar ima z vidika racionalne rabe prostora in varstva okolja izreden pomen.