Osnutek:Digitalizacija - 3D modeli

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Pametna mesta temeljijo na uporabi digitalnih tehnologij za izboljšanje kakovosti življenja, trajnostnega razvoja, učinkovitega upravljanja in boljše izkušnje za prebivalce.

Ena izmed ključnih aplikacij digitalizacije v pametnih mestih je uporaba 3D modelov. Ena izmed najbolj opaznih uporab 3D modelov v pametnih mestih je v načrtovanju urbanih prostorov. S pomočjo specializirane programske opreme za 3D modeliranje in vizualizacijo, urbanisti lahko ustvarijo natančne digitalne reprezentacije obstoječih in prihodnjih mestnih območij. To omogoča boljše načrtovanje in prilagajanje urbanih prostorov glede na potrebe prebivalcev, prometnih izzivov, energetske učinkovitosti in trajnostnega razvoja.

Z uporabo 3D modelov lahko upravitelji mest pridobijo vpogled v stanje infrastrukture, kot so ceste, mostovi, cevovodi in elektroenergetsko omrežje. To omogoča boljše načrtovanje vzdrževanja, identifikacijo potencialnih težav in optimizacijo uporabe prostora ter virov.

V pametnih mestih se 3D modeli uporabljajo tudi za vizualizacijo podatkov in informacij o mestu. S pomočjo teh modelov lahko prebivalci, podjetja in obiskovalci pridobijo interaktivni in realističen vpogled v mestno okolje. To omogoča boljše razumevanje in interakcijo z mestnimi storitvami, kot so prometni sistemi, javne storitve, turistične informacije in še več. 3D modeli omogočajo tudi vizualizacijo podatkovnih senzorjev, ki se uporabljajo za zbiranje informacij o mestu, kot so podatki o onesnaževanju zraka, kakovosti vode, hrupa in drugih okoljskih dejavnikih.

Virtualne ture omogočajo virtualno raziskovanje znamenitosti, kulturnih prostorov, parkov, muzejev in drugih mestnih atrakcij. To prispeva k promociji turizma, izobraževanju in spodbujanju zanimanja za lokalno kulturo.

Z razvojem digitalizacije, 3D modeliranja in pametnih mest se odpirajo nove priložnosti za boljše oblikovanje, upravljanje in dojemanje urbanih prostorov. V prihodnosti bodo pametna mesta še naprej napredovala in prispevala k ustvarjanju inovativnih rešitev za boljše življenje v urbanem okolju.

Viri:

  1. Bough, R. (2018). Virtual Reality and Augmented Reality: Myths and Realities. Routledge. (https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=6p9RDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=Bough,+R.+(2018).+Virtual+Reality+and+Augmented+Reality:+Myths+and+Realities.+Routledge.&ots=pmqwojFoSr&sig=UhlqJ5l4VJASR9UpMMVuAxVrYQU&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) Ta knjiga obravnava različne vidike virtualne resničnosti, vključno z uporabo 3D modelov in njihovim vplivom na pametna mesta.
  2. Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2018). Understanding Virtual Reality: Interface, Application, and Design. Morgan Kaufmann. (https://books.google.si/books?hl=sl&lr=&id=D-OcBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Sherman,+W.+R.,+%26+Craig,+A.+B.+(2018).+Understanding+Virtual+Reality:+Interface,+Application,+and+Design.+Morgan+Kaufmann.&ots=QS2jceb_ZU&sig=4Uzjp9ORiI0d9qzG-yABMb2WCqE&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false) Ta knjiga ponuja celovit pregled virtualne resničnosti in njenih aplikacij, vključno z uporabo 3D modelov v pametnih mestih.
  3. Smart Cities Council (https://smartcitiescouncil.com/) Smart Cities Council je vodilna organizacija, ki se ukvarja s promocijo in raziskovanjem pametnih mest. Njihova spletna stran ponuja veliko informacij o digitalizaciji, 3D modelih in drugih vidikih pametnih mest.