Odlagališče odpadkov

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Odlagališče odpadkov ali deponija je več objektov oziroma en sam objekt za odlaganje odpadkov na površino tal ali pod zemljo. Območje odlagališča je določeno s prostorskim aktom, kjer je dovoljena gradnja odlagališča ter drugih naprav in objektov potrebnih za obratovanje odlagališča. Na odlagališča za nenevarne odpadke lahko odlagamo: komunalne odpadke, obdelane nenevarne odpadke z veliko vsebnostjo biološko razgradljivih snovi, nereaktivne in stabilne nevarne odpadke.

Odlagališče nenevarnih odpadkov in Zbirni center Barje, Ljubljana, Slovenija

Odlagališča v Sloveniji[uredi | uredi kodo]

V Ljubljani je odlagališče nenevarnih odpadkov na Barju, v Vrhniki pa se nahaja Center za ravnanje z odpadki. V slednjem že od leta 1997 poteka tudi obdelava biološko razgradljivih odpadkov. Vrhniška občina je kot prva v Sloveniji uvedla ločeno zbiranje odpadkov. Biološke odpadke zbirajo v zelene zabojnike, nato jih s posebnimi vozili odpeljejo v Center za ravnanje z odpadki oziroma v kompostarno. Zatem biološke odpadke zdrobijo v drobilcu in dodajo lesene sekance. Mešanico postavijo v kupe izpod katerih potekajo cevi, ki v kup potiskajo zrak ali ga vsesavajo odvisno od procesa. Kompostiranje je posnemanje naravnih procesov, ko s prisilnim dovajanjem kisika mikroorganizmov, pospešimo proces predelave odpadka v naravno gnojilo.