Obalno - kraška statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Obalno - kraška regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Obalno - kraška statistična regija
Notranje selitve - priselitve in odselitve v obalno - kraški statistični regiji, 2014

Obalno-kraška statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Obalno-kraška statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Največje urbano središče je Koper.

V obalno-kraški statistični regiji je v 2014 živelo 5 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu tujih državljanov med prebivalci (8,8 %). Starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila v tej regiji 29,6 leta, torej za 0,5 leta višja od povprečja za Slovenijo. Delež prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je bil v 2014 v tej regiji tretji najvišji v Sloveniji (26,0 %). Tukaj je bilo najmanj dijakov in študentov na 1.000 prebivalcev v Sloveniji (30 dijakov na 1.000 prebivalcev in 33 študentov na 1.000 prebivalcev), pa tudi število štipendistov med njimi je bilo tukaj najnižje. BDP na prebivalca je bil drugi najvišji v Sloveniji (17.645 EUR); višji je bil le še v osrednjeslovenski statistični regiji. V regiji je delovalo skoraj 13.000 podjetij, povprečno je v njih delalo 3,1 osebe, kar je najmanj v Sloveniji.

V tej regiji je bilo največ stanovanj na 1.000 prebivalcev (498); četrtina stanovanj je bila zgrajena pred letom 1918 (v celotni Sloveniji 14 %). Centralno ogrevanje je imelo 63 % tukajšnjih stanovanj ali najmanj med vsemi regijami. Obalno-kraška regija je izrazito turistična regija. V 2014 je bilo tam ustvarjenih 2,2 milijona turističnih prenočitev (41 % domačih, 59 % tujih), kar je največ med vsemi statističnimi regijami. Med prenočitvami tujih turistov je bilo največ prenočitev italijanskih turistov (22 %). V tej regiji je v 2014 nastalo največ komunalnih odpadkov na prebivalca (394 kg); 53 % jih je bilo zbranih ločeno (povprečje za Slovenijo: 65 %). Vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena. Za investicije v varstvo okolja so tukaj namenili 0,2 % regionalnega BDP, kar je bil najmanjši delež med vsemi regijami. [1]

Obalno-kraška statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2016
1.044
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
108,2
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
112.942
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
43,9
Naravni prirast, 2014
123
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2014
1,1
Število učencev, 2014/2015
8.190
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
13,7
Število dijakov, 2014/2015
3.422
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
19,1
Število študentov, 2014/2015
3.702
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2014
-0,5
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2014
43.886
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
21,0
Število zaposlenih oseb, 2014
36.818
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
24,1
Število registriranih brezposelnih oseb, 2014
6.056
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2014
12,1
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2014
1.510,98
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2014
57,1
Število podjetij, 2014
12.941
Povprečna površina stanovanj, m2, 31. 12. 2012
75
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2014
1.989
BDP na prebivalca, EUR, 2014
17.645
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
15.525
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2011
4,8
Število cestnoprometnih nesreč, 2014
1.279
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2014
559
Število prenočitev turistov, 2014
2.167.964
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2014
394
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Obalno-kraška statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=273&tag=2846&cba=47.7,49.9,50,69.9,70,89.9,90,95.7&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]