Obalno - kraška statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Obalno - kraška regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Obalno - kraška statistična regija
Notranje selitve - priselitve in odselitve v obalno - kraški statistični regiji, 2014

Obalno-kraška statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Obalno-kraška statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Po podatkih Statističnega urada RS tri četrtine bruto dodane vrednosti v tej regiji ustvarijo storitvene dejavnosti; med njimi so v letu 2014 več kot tretjino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarili trgovina ter gostinske in prometne dejavnosti (predvsem pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper) ter obmorski in zdraviliški turizem. Obalno-kraška regija je v letu 2015 ustvarila skoraj četrtino vseh turističnih prenočitev v državi. Nekaj manj kot polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti (45 %); med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci. Obalno-kraška je bila v letu 2014 ena izmed regij, v katerih je bil naravni prirast prebivalstva pozitiven (123), skupni prirast prebivalstva pa negativen (-61). Starostna sestava tukajšnjega prebivalstva je bila manj ugodna. Sredi leta 2015 je indeks staranja za to regijo znašal 139,6; to pomeni, da je bilo razmerje med številom prebivalcev, mlajših od 15 let, in številom prebivalcev, starih 65 ali več let, 100 : 139. Kmetijska gospodarstva v tej regiji so v letu 2013 spadala med najmanjša v državi, in to tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo kot tudi po obsegu živinoreje na kmetijskih gospodarstvih. [1]

Obalno-kraška statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2016
1.044
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
108,2
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
112.942
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
43,9
Naravni prirast, 2014
123
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2014
1,1
Število učencev, 2014/2015
8.190
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
13,7
Število dijakov, 2014/2015
3.422
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
19,1
Število študentov, 2014/2015
3.702
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2014
-0,5
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2014
43.886
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
21,0
Število zaposlenih oseb, 2014
36.818
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
24,1
Število registriranih brezposelnih oseb, 2014
6.056
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2014
12,1
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2014
1.510,98
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2014
57,1
Število podjetij, 2014
12.941
Povprečna površina dokončanih stanovanj, m2, 31. 12. 2012
159,0
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2014
1.989
BDP na prebivalca, EUR, 2014
17.645
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
15.525
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2011
4,8
Število cestnoprometnih nesreč, 2014
1.279
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2014
559
Število prenočitev turistov, 2014
2.167.964
Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2014
503
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Obalno-kraška statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=273&tag=2846&cba=47.7,49.9,50,69.9,70,89.9,90,95.7&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]