Primorsko-notranjska statistična regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Notranjsko - kraška regija)
Skoči na: navigacija, iskanje
Primorsko - notranjska statistična regija
Notranje selitve - priselitve in odselitve v primorsko - notranjski statistični regiji, 2014

Primorsko-notranjska statistična regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Do 1. januarja 2015 se je imenovala Notranjsko-kraška regija.

Primorsko-notranjska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Podzemni kraški svet s svetovno znano Postojnsko jamo ter presihajoče Cerkniško jezero sodita med glavne znamenitosti te regije. Po površini je to ena naših manjših regij, po gostoti prebivalstva pa najredkeje naseljena regija v državi (ima na primer šestkrat manj prebivalcev na km2 kot najgosteje naseljena osrednjeslovenska regija). V primorsko-notranjski statistični regiji so v 2014 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najmanjši gostoti naseljenosti: na 1 km2 je živelo povprečno 36 oseb. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–0,4), selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa pozitiven (2,2); skupno se je število prebivalcev v 2014 povečalo za 90. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj najmanjša med vsemi regijami; pod pragom tveganja revščine je živelo 11 % oseb. Prebivalci te statistične regije so bili poleg tistih v osrednjeslovenski najbolj zadovoljni s svojim življenjem (povprečna ocena stopnje zadovoljstva: 7,1 od 10). V tej regiji je bil v 2014 najnižji tudi delež oseb, ki so umrle pred 65. letom starosti (14 %). Število študentk na 100 študentov je bilo v tej regiji najvišje (160 študentk na 100 študentov). Skoraj dve tretjini študentov sta študirali v osrednjeslovenski statistični regiji.

37 % delovno aktivnih prebivalcev te regije je delalo v drugih statističnih regijah, velika večina v osrednjeslovenski. Povprečne mesečne neto plače so bile tukaj najnižje med vsemi regijami (907 EUR). Več kot petina tukajšnjih stanovanj je bila zgrajena pred letom 1918. 42 % jih je bilo priklopljenih na javno kanalizacijsko omrežje, 72 % pa jih je imelo centralno ogrevanje; dve tretjini stanovanj so bila 3- ali večsobna stanovanja. Vsa odpadna voda je bila pred izpustom v javno kanalizacijo prečiščena. Število osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bilo tretje najvišje (555), njihova povprečna starost pa prav tako tretja najvišja med vsemi regijami (10 let). 85 % prenočitev v tej regiji so ustvarili tuji turisti, predvsem turisti iz Italije. [1]

Primorsko-notranjska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2016
1.456
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2015
36,1
Število prebivalcev, 1. 7. 2015
52.551
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2015
43,2
Naravni prirast, 2014
-23
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2014
-0,4
Število učencev, 2014/2015
4.261
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2015
14,9
Število dijakov, 2014/2015
1.868
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2015
18,9
Število študentov, 2014/2015
2.043
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2014
1,7
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2014
21.367
Prebivalci, stari 15-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 1. 1. 2015
22,5
Število zaposlenih oseb, 2014
13.746
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 1. 1. 2015
22,5
Število registriranih brezposelnih oseb, 2014
2.893
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2014
11,9
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2014
1.526,09
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2014
61,0
Število podjetij, 2014
4.256
Povprečna površina stanovanj, m2, 31. 12. 2014
85
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2014
681
BDP na prebivalca, EUR, 2014
12.965
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2013
21.179
Število obsojenih oseb, št./1.000 preb., 2014
3,2
Število cestnoprometnih nesreč, 2014
342
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2014
555
Število prenočitev turistov, 2014 72.987 Nastali komunalni odpadki, kg/preb., 2014
327
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2014

Primorsko-notranjska statistična regija v sliki: STAGE - interaktivna kartografska aplikacija[uredi | uredi kodo]

Izbrane prostorske podatke in kazalnike lahko pregledujete po statističnih regijah na preprost in pregleden način. Kartografska aplikacija STAGE (STAtistika in GEografija) je enotna vstopna točka do statističnih podatkov, ki jih prikazujemo po različnih administrativnih enotah (po občinah, regijah, naseljih) in na hierarhični mreži enako velikih celic.

"http://gis.stat.si/index.php?id=177&idl=276&tag=2521&cba=70.8,75.9,76,95.9,96,115.9,116,124.2&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,D7301F&o=0.8&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.119944&lng=14.81533300000001&show_west=1&iframe=1"

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]