Množinska koncentracija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Množinska koncentracija raztopine je množina topljenca v enem litru raztropine. Označimo jo z malo črko c, njena enota pa je 1 molL-1 ali 1M.

V zgornji enačbi n predstavlja množino, V pa je oznaka za prostornino.

Priprava raztopine[uredi | uredi kodo]

Izračunamo maso in volumen topljenca. Maso stehtamo oziroma odmerimo volumen ter topljenec kvantitativno prenesemo v merilno bučko. Če je topljenec topna snov, ga raztopimo in v bučko prenesemo s pomočjo lija. Količina topila, ki ga moramo sedaj dodati v merilno bučko, je odvisna od topljenca. če smo izračunali maso topljenca v enem litru raztopine, moramo dodati toliko topila, da bo volume topljenca in topila, torej celotne raztopine, en liter. Zadnje kapljice topila dodajamo s kapalko. Pri tem upoštevamo meniskus in topilo dodajamo v bučko v višini oči.

Primer[uredi | uredi kodo]

Priprava 250mL 0,05M raztopine sladkorja (saharoze). Maso topljenca lahko izračunamo iz molske mase, ki je produkt množinske koncentracije in prostornine raztopine.

Masa je produkt med množino in molsko maso.

Izračunana je masa, ki jo je potrebno po zgornjem postopku raztopiti v topilu, volumen raztopine mora biti 250mL.