Medmolekulska sila

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Medmolékulska síla je privlačna sila, ki deluje med molekulami ali oddaljenimi deli makromolekule.

Naštete po padajoči moči interakcije, med medmolekulske vezi spadajo

Ionska interakcija[uredi | uredi kodo]

Ionske interakcije so sile med ioni, pri čemer se ioni z enako predznačenim nabojem odbijajo, z nasprotno predznačenim pa privlačijo. Ionska interakcija pada z drugo potenco razdalje med nabojema.

Vodikova vez[uredi | uredi kodo]

Vodikova vez je vez, s katero je atom vodika vezan na močno elektronegativen atom, denimo dušik, kisik ali fluor. Vodikova vez je poseben primer dipolno-dipolne interakcije, pri kateri interagira inducirani dipol atoma vodika z induciranim dipolom elektronegativnega atoma (N, O ali F) v drugi molekuli. Nastala dipolno-dipolna interakcija je zaradi velike elektronegativnosti fluorovega, kisikovega ali dušikovega atoma močnejša od večine drugih interakcij med induciranimi dipoli, zaradi pogostosti teh elementov v naravi in njihovega pomena v kemiji in biologiji pa je ta posebni primer dipolno-dipolne interakcije dobil svoje ime. Dobro znan zgled vodikove vezi je voda:

H-O-H...O-H2

Vodikove vezi so v naravi pogoste, med drugim povezujejo tudi obe verigi v molekuli DNA. So vzrok številnih anomalij vode, ki so omogočile nastanek življenja na Zemlji.

Dipolno-dipolna interakcija[uredi | uredi kodo]

Dipolno-dipolne interakcije, ponekod imenovane tudi Keesomove interakcije (po Willemu Keesomu, ki je leta 1921 prvi podal njihov matematični opis) so sile, ki nastopajo med molekulami brez električnega naboja, vendar s permanentnim električnim dipolom. Nekoliko so podobne ionskim interakcijam, so pa šibkejše, ker padajo s četrto potenco razdalje med molekulami. Zgled je klorovodikova kislina:

(+)(-)    (+) (-)
H-Cl-----H-Cl

Van der Waalsova sila[uredi | uredi kodo]

Van der Waalsova sila (tudi Londonova sila ali Londonova disperzijska sila) je privlačna sila med induciranimi električnimi dipoli v nepolarnih molekulah. Vzrok polarizacije je lahko polarna molekula ali elektrostatski odboj med negativno nabitimi elektronskimi oblaki nepolarnih molekul. Van der Waalsova sila pojema s šesto potenco razdalje med molekulami. Zgled za prvi primer je raztapljanje klora v vodi:

         (+)(-)(+) (-) (+)
[permanentni dipol] H-O-H-----Cl-Cl [induciran dipol]

Za drugi primer je zgled sila med molekulami klora:

        (+) (-)  (+) (-)
[induciran dipol]Cl-Cl------Cl-Cl [induciran dipol]