Mežiško-Solčavske Karavanke

From Wikipedija
Jump to navigation Jump to search

Mežiško-Solčavske Karavanke ležijo v povirju rek Savinje in Meže. Po Gamsovi pokrajinsko-ekološki členitvi Slovenije spada v Alpsko Slovenijo.

Geografija[edit | edit source]

Gospodarstvo[edit | edit source]

Danes najbolj pomembne gospodarske panoge so živinoreja, gozdarstvo in kmečki turizem. Včasih je bilo področje pomembno tudi zaradi rudarstva (svinec in cink), ki pa je v zatonu.

Urbanizem[edit | edit source]

Največje naselji na področju sta Črna na Koroškem in Solčava.

Viri[edit | edit source]