Manjšalnica

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Manjšálnica ali pomanjševálnica (tudi pománjšanka) je v jezikoslovju beseda, ki izraža pomanjšanje.[1]

Slovenščina je nasploh izrazito morfemski jezik in tudi manjšalnice se povečini tvorijo morfemsko. Neredko ima ista beseda več manjšalnic (npr. hišahiškahiškica, hčihčerkahčerkica, dekledekletcedeklicadeklič).[2] Za tvorbo manjšalnic se uporabljajo na primer naslednja priponska obrazila[3]:

  • Pri samostalnikih 1. ženske sklanjatve se običajno uporablja priponsko obrazilo -ica (mamamamica, rokarokica/ročica, bukevbukvica).
  • Pri 2. ženski sklanjatvi se običajno uporabi obrazilo -ca (stvarstvarca, klopklopca), kadar naglas ni na podstavi, pa -ica (vasvasica, kostkoščica).
  • Iz osebnih imen ženskega spola se tvorijo manjšalnice z obrazili -ica, -ca in -i (PolonaPolonca/Polonica, GitaGiti/Gitica. Namesto -ica ali -ca se ob nekaterih podstavah tvori manjšalnica z obrazilom -ika ali -ka (UršaUrška/Uršika).
  • Za srednji spol se manjšalnice po navadi tvorijo z obrazilom -ce, ki se včasih spremeni v -ece, če pride do težko izgovorljivega soglasniškega sklopa (mestomestece, soncesončece). Če se podstava končuje na zvočnik + nezvočnik, se mednju vrine neobstojni samoglasnik (pismopisemce, bitjebitijce).
  • V moškem spolu se manjšalnica tvori zlasti z obrazili -ec (bratbratec), - (tattatič, kraljkraljič),-ek (gumbgumbek), -čič (doktordoktorčič), -ko (dečekdečko), -e (otrokotroče); obstaja pa tudi dvopriponsko obrazilo -iček (konjkonjiček).[2][4]

Za slovenščino velja, da se manjšalnica vedno sklanja po prvi sklanjatvi določenega slovničnega spola, ne glede na sklanjatveni vzorec, v katerega spada izhodiščna beseda (na primer klopdruga ženska sklanjatev, klopcaprva ženska sklanjatev). Edina izjema so ženske manjšalnice na -i, ki se sklanjajo po tretji ženski sklanjatvi (mami, babi).[2]

Viri[uredi | uredi kodo]

  1. Slovar slovenskega knjižnega jezika: http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=manj%C5%A1alnica&hs=1; vpogled: 17. 11. 2010.
  2. 2,0 2,1 2,2 Sicherl, Eva, Žele, Andreja (2011). Nominal diminutives in Slovene and English. Linguistica (Ljubljana), številka letn. 51, str. 135-142.
  3. Slovenski pravopis, Ljubljana 2007, str. 119.
  4. Merše, Majda (2010). Raba samostalniških manjšalnic v delih protestantskih piscev 16. stoletja. Slavistična revija, letnik 58, številka 1, str. 45-63.