Petindevetdeset tez

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani Luthrovih 95 tez)
Skoči na: navigacija, iskanje
Petindevetdeset tez

Martin Luther je 31. oktobra 1517 nadškofu v Mainzu in Magdeburgu ter škofu v Brandenburgu poslal 95 tez o odpustkih, [1] ki bi morali biti po njegovem mnenju prepovedani, vendar pa ni pričakoval, da bodo teze podlaga reformaciji. Prvi pisni vir, ki govori o tem, da naj bi Luther 95 tez nabil na vrata wittenberške cerkve oz. cerkva, je notica njegovega tajnika Georga Rörerja iz leta 1544.[2] Volker Leppin in mnogi drugi zgodovinarji imajo zato pribijanje tez na vrata cerkva 31. oktobra 1517 za legendo.[3]

Posamezne vsebine tez[uredi | uredi kodo]

 • 1: Naš Gospod in Odrešenik Jezus Kristus govori: "spokorite se" itd. (Matej. 4,17), hotel je, da moramo biti vse življenje pokorni veri.
 • 2: Ta beseda ne more biti iz pokore kot zakrament - iz spovedi in zadoščenja -,kot je v duhovniški funkciji razumljena.
 • 3: Ne nanaša se samo na notranjo pokoro, takšna pokora bi bila ničvredna, če ne bi bila prisotna tudi v dejanjih.
 • 4: Od tam ostane kazen, kot ostane sovraštvo samega sebe - to je prava osebna pokora - do prihoda v nebeško kraljestvo.
 • 5-6: Papež lahko odpusti kazni, ki jih je sam izrekel.
 • 7: Bog odpušča le tistim, ki se podrejajo papežu - božjemu namestniku na Zemlji.
 • 8-9: Cerkvena določila za pokoro in odpuščanje veljajo le za žive in ne za mrtve.
 • 10-13: Kazen ne more biti izrečena po smrti krivca.
 • 14: Šibkejša kot je vera v boga, tem večji je strah pred smrtjo.
 • 15-16: Ta strah zaznamuje vice kot očiščevanje pred nebesi in peklom.
 • 17-19: Zajamčeno je, da umrli v vicah njihovega odnosa do boga ne morejo spremeniti.
 • 20-24: Spovedniki zavajajo, ko govorijo: "vsaka kazen bo odpuščena."
 • 25: Isto oblast, ki jo ima papež v zvezi z vicami, jo poseduje vsak škof in vsak dušni pastir v svojem delovnem področju.
 • 26-29: Papež doseže odpuščanje v vicah s priprošnjo, ampak spovedniki zavajajo, ko v zameno za denar obljubljajo odpuščanje. Tako se povečuje prihodek cerkve, ampak priprošnja je odvisna samo od božje volje.
 • 30-32: Nihče ne more z odpustkom zagotovo doseči odpuščanja.
 • 33-34: Odpustek papeža ni miloščina Boga, pri kateri se ljudje spravijo z Bogom, ampak samo odpuščanje kazni izrečene od cerkve.
 • 35-40: Nihče ne more prejeti odpuščanja brez kesanja; ampak kdor resnično obžaluje lahko zahteva popolno odpuščanje - tudi brez odpustka.
 • 41-44: Nakup odpustkov nima nič v zvezi z ljubeznijo do bližnjega, samo delno odpusti kazni. Pomembnejša so dobra dela z ljubeznijo do bližnjega, podpora revnim in pomoči potrebnim.
 • 45-49: Kdor pomoči potrebnemu ne pomaga in namesto tega kupi odpustek, si prisluži božjo jezo.
 • 50-51: Če bi papež poznal izsiljevalne metode spovednikov, bi z denarjem odpustkov ne bi bil zgradil bazilike sv. Petra v Rimu.
 • 52-55: Zveličanja ne moremo pričakovati s kupovanjem odpustkov. Napačno je če se v pridigi več govori o odpustkih kot o Božji besedi.
 • 56-62: Premoženje cerkve iz katerega papež razdeljuje odpustke, ni sestavljeno iz zemeljskih dobrin, ampak na podlagi evangelija. Odpuščanje grehov v imenu Jezusa Kristusa je pravi zaklad cerkve.
 • 63-68: Odpustek je mreža, s katero ujameš premoženje lastnika.
 • 69-74: Škofje in duhovniki morajo opazovati spovednike, da pridigajo v skladu s papeževim mnenjem.
 • 71-74: Kdor govori proti resnici apostolskega odpustka bo zavrnjen in preklet. Papež se bo večkrat znašal proti izobčenim iz cerkve, ki z izgovorom odpustka goljufije namerno grešijo proti božji ljubezni in resnici.
 • 75-76: Odpustek ne more odpustiti tako velikih, kot tudi ne majhnih grehov.
 • 77-78: Papež lahko točno tako, kot apostol Simon Peter prejme darove, kot je zapisano v 1 Kor 12,1-11
 • 79-81: Božja pregreha je, da se odpustek enači z grbom papeža v cerkvah in s križem Jezusa Kristusa.
 • 82: Zakaj papež ne izprazni vic za vse nas?
 • 83: Zakaj se opravljajo maše zadušnice in obletnice in zakaj papež ne pusti, da bi darovalec denar vzel nazaj, ko je nepravično moliti za pravkar rešene iz vic?
 • 84: Zakaj lahko brezbožen človek za denar odpušča grehe?
 • 85: Zakaj se praktično odpravljene spokornosti še zmeraj odkupujejo z denarjem?
 • 86: Zakaj premožni papež ne zgradi bazilike sv. Petra z lastnim denarjem?
 • 87: Kaj odpusti papež tistemu, ki ima skozi popolno obžalovanje pravico za popolno odpuščanje grehov?
 • 88: Zakaj podeli odpuščanje vsem vernikom samo enkrat na dan in ne stokrat dnevno?
 • 89: Zakaj papež ne shranjuje preteklih odpustkov?
 • 90-93: Če bi bil odpustek pridigan v sladu s papeževim stališčem, bi se razrešili vsi pomisleki. Zato stran z napačnimi spovedniki.
 • 94-95: Kristjane se naj vzpodbuja slediti Jezusu Kristusu in naj z odpustki ne nasedajo duhovni gotovosti.

Prevod iz nemščine (2017): Luka Gorenjec, Luka Ernestl

Opombe[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]