Lenzovo pravilo

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Lenzovo pravílo [léncovo ~] v fiziki pove predznak inducirane napetosti pri elektromagnetni indukciji. Obstaja več enakovrednih formulacij Lenzovega pravila:

Ker inducirana napetost ni vezana na sklenjen električni krog, ampak se pojavi tudi med krajiščema prečke, ki se giblje prečno na silnice magnetnega polja, se lahko zapiše Lenzovo pravilo tudi v obliki:

  • Predznak inducirane napetosti je tak, da bi se magnetna sila na tok, ki bi ga poganjala napetost, upirala zunanji sili.

Če se vpelje magnetni pretok, se lahko Lenzovo pravilo formulira v obliki:

  • Magnetno polje induciranega toka ima nasprotno smer od zunanjega magnetnega polja, če magnetni pretok po ovoju narašča.

Lenzovo pravilo je skladno z zakonom o ohranitvi energije in je že vsebovano v indukcijskem zakonu.

Pravilo nosi ime po baltsko-nemškem fiziku Heinrichu Lenzu, ki ga je formuliral leta 1834.