Pojdi na vsebino

Koeficient variacije

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Koeficient variacije (kratica KV) je statistični kazalec, ki prikazuje razpršitev statističnih enot okoli aritmetične sredine njihove statistične populacije. Definiran je kot razmerje med standardnim odklonom in aritmetično sredino; od standardnega odklona, ki prav tako prikazuje razpršenost statističnih enot, pa se razlikuje po tem, da je merjen v odstotkih in ga je zato moč uporabiti za primerjavo razpršenosti enot različnih statističnih populacij.

Koeficient variacije je izračunan po formuli:

kjer je σ standardni odklon, pa aritmetična sredina.