Japonska slovnica

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Besedilo[uredi | uredi kodo]

Besedilo (文章 bunshō) je sestavljeno iz stavkov (文 bun). Stavek je sestavljen iz povedi (文節 bunsetsu), ki so najmanjša enota, ki še ima pomen. Podobno kot kitajščina in korejščina pisna japonščina ne loči posameznih besed s presledki.

Glagoli[uredi | uredi kodo]

Glagoli v japonščini stojijo na koncu stavka. Primer:

猫 食べる。
neko wa sakana o taberu.
Mačka TÉMA riba PREDMET jé.
Mačka jé ribo.

Tipi glagolov[uredi | uredi kodo]

Ločimo tri tipe glagolov: petstopenjske (V5), enostopenjske(V1) ter posebna glagola kiru (来る;来ます) in suru (する;します) (Vs)。

ーます [uredi | uredi kodo]

-て [uredi | uredi kodo]

V1[uredi | uredi kodo]

Pri glagolih V1 enostavno odstranimo ます in namesto tega napišemo て ter tako dobimo て obliko. 食べーます -> 食べーて

V5[uredi | uredi kodo]
Osnova (漢字) Osnova (ひらがな) ます Pomen
行く* いく 行きます(いきます) いって(いって) iti
書く かく かきます かいて pisati
使う つかう 使います 使って uporabljati
貸す かす 貸します 貸し手 posoditi
呼ぶ よぶ 呼びます 呼んで klicati
 • izjema.
Vs[uredi | uredi kodo]

Samostalniki[uredi | uredi kodo]

Kopola desu です [uredi | uredi kodo]

Oblika povedi s samostalnikom in です。

nepreteklo preteklo
trdilno 犬(いぬ) です。 犬(いぬ) でした。
nikalno 犬(いぬ) ではありません。 犬(いぬ) ではありませんでした。

Pridevniki[uredi | uredi kodo]

Kopola desu です [uredi | uredi kodo]

Pridevniki na -na

しずかーな

nepreteklo preteklo
trdilno しずか です。 しずか でした。
nikalno しずか ではありません。 しずか ではありませんでした。

Pridevniki na -i

暑(あつ)ーい

nepreteklo preteklo
trdilno 暑い(あつい) です。 暑かった(あつかった) です。
nikalno 暑くない(あつくない) です。 暑くなかった(あつくなかった) です。

Števniki[uredi | uredi kodo]

Japonski števniki[uredi | uredi kodo]

Japonščina ima dve vrsti števnikov: a) števnike domačega izvora in b) števnike kitajskega izvora.

Število Znak Najpogostejše branje On branje
0 零 / 〇 zero rei / れい
1 一 / 弌* ichi / いち ichi / いち
2 二 / 弍* ni / に ni, ji / に、じ
3 san / さん san / さん
4 四 / 亖* yon / よん shi / し
5 go / ご go / ご
6 roku / ろく roku / ろく
7 nana / なな shichi / しち
8 hachi / はち hachi / はち
9 kyū / きゅう kyū, ku / きゅう、く
10 jū / じゅう jū / じゅう
100 hyaku / ひゃく hyaku / ひゃく
1000 sen / せん sen / せん
10.000 man / まん man / まん
100.000.000 oku / おく oku / おく
1.000.000.000.000 chō / ちょう chō / ちょう

Pozor: nič, dve, štiri, sedem in devet imajo dve izgovorjavi. Še posebej je potrena pozornosti pri štiri, saj し (shi) pomeni tudi smrt.

Desetice[uredi | uredi kodo]

Desetica Znak Branje
10 じゅう(jū)
20 二十 / 廿* にじゅう(nijū)
30 三十 / 卅* さんじゅう(sanjū)
40 四十 よんじゅう(yonjū)
50 五十 ごじゅう(gojū)
60 六十 ろくじゅう(rokujū)
70 七十 ななじゅう(nanajū)
80 八十 はちじゅう(hachijū)
90 九十 きゅうじゅう(kyūjū)

Pozor: Nikoli ne rečemo 10 いちじゅう(ichijū). Nikoli ne beremo 40 しじゅう(shijū), 70 しちじゅう(shichijū )、90 くじゅう(kujū).

Stotice[uredi | uredi kodo]

Tisočice[uredi | uredi kodo]

Deset tisočice[uredi | uredi kodo]

Japonskega izvora[uredi | uredi kodo]

 • 一つ(ひとつ)hitotsu ... eden,
 • 二つ(ふたつ)futatsu ... dva,
 • 三つ(みっつ)mittsu ... tri,
 • 四つ(よっつ)yottsu ... štiri,
 • 五つ(いつつ)itsutsu ... pet,
 • 六つ(むっつ)muttsu ... šest,
 • 七つ(ななつ)nanatsu ... sedem,
 • 八つ(やっつ)yattsu ... osem,
 • 九つ(ここのつ)kokonotsu ... devet,
 • 十つ(とお)tō ... deset

Od deset naprej se uporabljajo številke kitajskega izvora. Pri številkah, kjer nstopajo enice "štiri" ali "sedem" pa lahko vskočijo tudi števniki japonskega izvora. Dodati moramo obrazilo つ (tsu).

Kitajski števniki[uredi | uredi kodo]

Števniki z mero[uredi | uredi kodo]

Japonski samostalniki se obnašajo podobno kot slovenski samostalniki tipa mleko, voda, dež, ali pa jabolka, hiše, drevesa itn. Pri tem uporabimo mero, ki pa se v japonskem jeziku razlikujejo od vrste stvari, ki jih štejemo. Kadar mere ne poznamo, lahko štejemo tudi z japonskimi števniki ひとつ、ふたつ、itn. Mero dodamo na koncu števnika in z njim tvori celoto.

Posebno pozorno je vedno treba nameniti števnikom za štiri (四),sedem (七) in devet (九). Ti poznajo več kot eno izgovorjavo.

 • mera za ljudi

Izjemi: 一人(ひとり) hitori ,二人(ふたり)futari,

naprej regularno z uporabo -人(にん) 三人(さんにん)sannin ,四人(よんにん)yonnin,五人(ごにん)gonin,六人(ろくにん)rokunin,七人(しちにん、ななにん)shichinin, nananin,八人(はちにん)hachinin,九人(きゅにん)kyunin...

 • mera za stroje, aparate (avtomobili, kolesa, fotoaparati, itn.)

regularno z uporabo -台(だい)dai

一台(いちだい)ichidai,二台(にだい)nidai,三台(さんだい)sandai,...

 • mera za tanke, ploske predmete (papir, krožniki, preproge, itn.)

regularno z uporabo -枚(まい)mai

一枚(いちまい)ichimai,二枚(にまい)nimai,三枚(さんまい)sanmai,四枚(よんまい)yonmai、五枚(ごまい)gomai、六枚(ろくまい)rokumai、七枚(しちまい、ななまい)shichimai, nanamai、八枚(はちまい)hachimai、九枚(きゅまい)kyumai、。。。

 • mera za tanke, dolge predmete (drevesa, steklenice, pisala, itn.)

regularno z uporabo -本(ほん)hon

一本(いっぽん) ippon、日本(にほん) nihon、三本(さんぼん)sanbon、四本(よんほん)yonhon、五本(ごほん)gohon、六本(ろっぽん) roppon, 七本(ななほん) nanahon、八本(はっぽん) happon、九本(きゅうほん) kyūhon、十本(じゅうほん) jūhon,...

 • mera (enota) za japonski denar:

regularno z uporabo -円(えん)en

Izgovorjava: čeravno se uradno piše えん (en), se izgovarja med en in jen. V slovenščini se enota za japonski denar kliče jen. Npr. 10 jenov.

一円(いちえん)ichien,二円(にえん)nien,三円(さんえん)sanen、四円(よえん)yoen、。。。

Pozor: nikoli し円 (shien). Pogovorno tudi よんえん (yonen).

 • mera za ure

一時(いちじ)ichiji、二時(にじ)niji、三時(さんじ)sanji、四時(よじ)yoji、五時(ごじ)goji、六時(ろくじ)rokuji、七時(しちじ、ななじ)shichiji, nanaji、八時(はちじ)hachiji、九時(くじ)kuji、。。。

 • mera za minute

V angleščini:[uredi | uredi kodo]