Pojdi na vsebino

Informacijska RNK

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
»Življenjski cikel« molekule mRNK v evkariontski celici. RNK nastane s prepisom v jedru celice; po predelavi se prenese v citoplazmo v ribosom, kjer se prevede. Končno se razgradi.

Informacijska RNK ali informacijska RNA (mRNK ali mRNAangleško messenger RNA), manj pravilno tudi obveščevalna RNK ali sporočilna RNK, je oznaka za molekule iz velike družine molekul ribonukleinske kisline (RNK), ki prenašajo genetske informacije iz DNK v ribosom, kjer določijo aminokislinsko zaporedje beljakovinskih produktov izražanja genov. Encim RNK-polimeraza gene prepiše v primarni transkript mRNK (imenovan pre-mRNK), iz katerega nastane zrela informacijska RNK (zrela mRNK). Ta zrela mRNK se nato prevede v aminokislinski polimer – beljakovino, kot povzema centralna dogma molekularne biologije.

Kot pri DNK je genetska informacija mRNK zapisana z zaporedjem nukleotidov. Ti so urejeni v kodone, od katerih vsakega sestavljajo trije bazni pari. Vsak kodon kodira specifično aminokislino, razen stop kodonov, ki končajo sintezo beljakovine. Ta proces prevajanja kodonov v aminokisline zahteva dve drugi vrsti RNK: prenašalno RNK (tRNK – transfer RNA), ki posreduje prepoznavo kodona in zagotovi ustrezne aminokisline, in ribosomsko RNK (rRNK), ki je osrednja sestavina ribosomskega ustroja za proizvodnjo beljakovin.

Zamisel o obstoju mRNK sta prva predstavila Jacques Monod in François Jacob, molekulo pa sta leta 1961 odkrila Sydney Brenner in Matthew Meselson s Kalifornijskega tehnološkega inštituta.

Zunanje povezave

[uredi | uredi kodo]