Gozdna ekologija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

Gozdna ekologija je znanstvana študija o medsebojno povezanih vzorcih, postopkih, floro, favno in ekosistemov v gozdu. Gospodarjenje z gozdovi, je znano kot gozdarstvo, gojenje in gospodarjenje z gozdovi. Gozdni ekosistem je naravna gozdna enota, sestavljena iz vseh rastlin, živali in mikroorganizmov (biotskih sestavin) na tem področju delovanja, skupaj z vsemi neživimi fizičnimi (abiotska|abiotski) dejavniki okolja.[1]

Gozdna ekologija je veja, biotsko usmerjenih razvrstitev vrst ekološke študije (v nasprotju s klasifikacijo, ki temelji na organizacijski ravni ali zahtevnosti, npr. prebivalstva ali ekologijo združb). Tako so gozdovi preučevani na več organizacijskih ravneh, do posameznega organizma v ekosistemu. Vendar pa izraža gozd hkrati območje, kjer živi več kot en organizem, ekologija gozda se največkrat osredotoča na ravni prebivalstva, skupnosti in ekosistemov.

Drevo Redwood v severni Kaliforniji gozda Redwood, kjer veliko dreves Redwood ohranjajo in jih pripravljajo za dolgo življenje.

Logično je, da so drevesa pomemben del raziskav gozda, ampak najrazličnejše druge oblike življenja in abiotske komponente v večini gozdov pomenijo, da so drugi elementi, kot so življenje v divjini in hranljiva tla, pogosto osrednja točka raziskav. Tako, je gozdna ekologija zelo raznolika in pomembna veja ekološke študije.

Gozdna ekologija, proučuje delež značilnosti in metodoloških pristopov z drugih področj ekologije kopenskih rastlin. Vendar pa prisotnost dreves, naredi gozdne ekosisteme in njihove študije edinstvene na mnoge načine.

Skupnosti, raznolikosti in komplekstnosti[uredi | uredi kodo]

Odkar drevesa rastejo precej višje, kot druge rastlinske oblike življenja, obstaja možnost za številne gozdne strukture. Neskončno število možnih prostorskih ureditev dreves različnih velikosti in vrst naredi zapleteno in raznoliko mikro okolje,v katerem se lahko okoljske spremenljivke, kot sončno sevanje, temperatura, relativna vlažnost in hitrost vetra, znatno razlikujejo na velikih in majhnih razdaljah. Poleg tega je pomemben delež biomase gozdnega ekosistema pogosto pod zemljo, kjer se lahko strukture tal,[2] kakovosti in količine vode, in ravni različnih hranil tal zelo razlikujejo.Gozdovi so pogosto zelo heterogeno okolje v primerjavi z drugimi kopenskimi rastlinskimi skupnosti. Ta raznolikost pa lahko omogoči veliko biotskih vrst, tako rastlin kot živali.To vpliva tudi na oblikovanje gozdnih strategij vzorčenja inventarja, katerih rezultati se včasih uporabljajo v ekoloških študijah. V gozdu vpliva več dejavnikov na biotsko raznovrstnost: primarni dejavnik krepitve prosto živečih živali, številčnost in biotskosti, prisotnost različnih drevesnih vrst v gozdu kljub poseku starih dreves.[3]. Na primer, divji puran uspe preživeti, čeprav so višine dreves in njihove krošnje visoke in so posekali stara drevesa.

Tok energije[uredi | uredi kodo]

Gozdovi, kopičijo velike količine biomase in nekatere vrste gozdov kopičijo visoko stopnjo biomasne produktivnosti. Tako visoke ravni biomase in visokih vertikalnih struktur, predstavljajo veliko energetskega potenciala, ki se lahko pretvori v kinetično energijo v pravih okoliščinah. Dve taki okoliščini sta požari in vetrolomi, ki korenito spremenita življenje živih organizmov v njihovem okolju. Tudi v gozdu visoke produktivnosti se pravi hitre rasti dreves samih se povzročijo biotske in okoljske spremembe, čeprav počasneje kot pri požarih.

Smrt in regeneracija[uredi | uredi kodo]

Les v gozdu razpada relativno počasi v primerjavi z večino drugih organskih snovi, vzrok pa so kombinacije okoljskih dejavnikov in kemije , ki nastaja pri razpadanju. Drevesa, ki rastejo v sušnih ali hladnih okoljih, razpadajo še posebej počasi. Debla in veje ostanejo na gozdnih tleh dalj časa, kar vpliva na prostoživeče živali, požare in procese regeneracije dreves.

Voda[uredi | uredi kodo]

Gozdno drevje shranjuje velike količine vode, zaradi svoje velikosti in anatomske karakteristike. Zato so pomembni regulatorji hidroloških procesov, zlasti tistih ki vključujejo podzemno hidrologijo in lokalno izhlapevanje, padavin, meteorologijo (deževanje, sneženje). Gozdne ekološke študije so tsno povezane z meteorologijo.

Viri in opombe[uredi | uredi kodo]

  1. ^ Robert W. Christopherson. 1996
  2. ^ James P. Kimmins. 2004
  3. ^ Philip Joseph Burton. 2003

Glej tudi[uredi | uredi kodo]