Fosfatni minerali

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Fosfatni minerali so minerali, ki vsebujejo tetraedrično koordiniran fosfatni (PO43-) anion skupaj s prosto zamenljivima arzenatnim (AsO43-) in vanadatnim (VO43-) anionom. V kristalno strukturo se prilegajo tudi kloridni (Cl-), fluoridni (F-) in hidroksidni (OH-) anion.

Razred fosfatnih mineralov je obsežen in raznolik, relativno pogostih pa je le nekaj mineralov.

Nickel-Strunzova klasifikacija: 08 – Fosfati[uredi | uredi kodo]

Komisija za poimenovanje in razvrščanje novih mineralov (ang. Commission on New Minerals Nomenclature and Classification) pri Mednarodni mineraloški zvezi (ang. International Mineralogical Association, IMA) predlaga novo hierarhično shemo.[1] Za posodabljanje 10. izdaje Nickel-Strunzove klasifikacije se uporabljajo naslednji izrazi:

 • Okrajšave:
  • "*" - diskreditiran (IMA/CNMNC status)
  • "?" - vprašljiv/dvomljiv (IMA/CNMNC status)
  • "REE" - redki zemeljski elementi (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu)
  • "PGE" - Platinova skupina elementov (Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt)
  • 03.C Alumofluoridi, 06 Borati, 08 Vanadati (04.H V[2][3] Vanadati), 09 Silikati:
   • nezo: otočni (iz grškega νησος [nēsos] - otok)
   • soro: skupinski (iz grškega σωροῦ [sōros] - kup, gomila)
   • ciklo: obročasti
   • ino: vlaknati (iz grškega ις [rodilnik: ινος [inos] - vlakno)
   • filo: listnati (iz grškega φύλλον [fillon] - list)
   • tekto: trodimenzionalo zamreženi
 • Nickel-Strunzova kodirna shema: NN.XY.##x
  • NN: številka mineralnega razreda
  • X: črkovna oznaka podrazreda
  • Y: črkovna oznaka družine
  • ##x: številka minerala/skupine in dodatna črkovna oznaka x

Razred: fosfati[uredi | uredi kodo]

 • 08.A Fosfati itd. brez dodatnih anionov in vode (H2O)
  • 08.AA z majhnimi kationi (nekateri tudi z velikimi kationi); primer: 08.AA.05 berlinit - AlPO4
  • 08.AB s srednje velikimi kationi; primer: 08.AB.05 faringtonit - Mg3(PO4)2
  • 08.AC s srednje velikimi in velikimi kationi; primer: 08.AC.10 hagendorfit - NaCaMn2+Fe2+2(PO4)3
  • 08.AD s samo velikimi kationi; primer: 08.AD.20 fosfamit - (NH4)2HPO4
 • 08.B Fosfati itd. z dodatnimi anioni, brez H2O
  • 08.BA z majhnimi in srednje velikimi kationi; primer: 08.BA.15 vagnerit - (Mg,Fe2+)2(PO4)F
  • 08.BB s samo srednje velikimi kationi, (OH-, itd.):RO4 = 1:1; primer: 08.BB.05 ambligonit - (Li,Na)AlPO4(F,OH)
  • 08.BC s samo srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 > 1:1 in < 2:1; primer: 08.BC.10 plimerit - ZnFe3+4(PO4)3(OH)5
  • 08.BD s samo srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 = 2:1; primer: 08.BD.05 psevdomalahit - Cu5(PO4)2(OH)4
  • 08.BE s samo srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 > 2:1; primer: 08.BE.15 kornetit - Cu3(PO4)(OH)3
  • 08.BF s srednje velikimi in velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 < 0,5:1; primer: 08.BF.05 arojadit - KNa4CaMn2+4Fe2+10Al(PO4)12(OH,F)2
  • 08.BG s srednje velikimi in velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 = 0,5:1; primer: 08.BG.05 beartit Ca2Al(PO4)2(OH)
  • 08.BH s srednje velikimi in velikimo kationi, (OH, itd.):RO4 = 1:1;
   primer: 08.BH.60 atakolit - (Ca,Sr)Mn(Al,Fe)4(HPO4,PO4)3(SiO4,PO4)(OH)4
  • 08.BK s srednje velikimi in velikimi kationi, (OH, itd.): primer: 08.BK.05 brazilianit - NaAl3(PO4)2(OH)4
  • 08.BL s srednje velikimi in velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 = 3:1; primer: 08.BL.05 orfeit - PbAl3(PO4,SO4)2(OH)6
  • 08.BM s srednje velikimi in velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 = 4:1; primer: 08.BM.15.08 brendelit - (Bi3+,Pb)2(Fe3+,Fe2+)(PO4)O2(OH)
  • 08.BN s samo velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 = 0,33:1; primer: 08.BN.05 piromorfit - Pb5(PO4)3Cl
  • 08.BO s samo velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 1:1; primer: 08.BO.30 nefedovit - Na5Ca4(PO4)4F
 • 08.C Fosfati brez dodatnih anionov, s H2O
  • 08.CA z majhnimi in velikimi/srednje velikimi kationi: pimer: 08.CA.05 parafranzoletit - Ca3Be2(PO4)2(PO3,OH)2•4(H2O)
  • 08.CB s samo srednje velikimi kationi, RO4:H2O = 1:1; primer: 08.CB.10 hurolit Mn5(PO3OH)2(PO4)2•4(H2O)
  • 08.CC s samo srednje velikimi kationi, RO4:H2O = 1:1,5;primer: 08.CC.05 fosfoferit - (Fe2+,Mn)3(PO4)2•3(H2O)
  • 08.CD s samo srednje velikimi kationi, RO4:H2O = 1:2; primer: 08.CD.05 fosfosiderit - Fe3+PO4•2(H2O)
  • 08.CE s samo srednje velikimi kationi, RO4:H2O £ 1:2,5; primer: 08.CE.40 vivianit - Fe2+3(PO4)2•8(H2O)
  • 08.CF z velikimi in srednje velikimi kationi, RO4:H2O > 1:1;
   primer: 08.CF.05 bederit - ([ ],Na)Ca2(Mn2+,Mg,Fe2+)2(Fe3+,Mg,Al)2Mn2+2(PO4)6•2(H2O)
  • 08.CG z velikimi in srednje velikimi kationi, RO4:H2O = 1:1; primer: 08.CG.05 hilit - Ca2(Zn,Mg)(PO4)2•2(H2O)
  • 08.CH z velikimi in srednje velikimi kationi, RO4:H2O < 1:1; primer: 08.CH.20 ditmarit - (NH4)Mg(PO4)•(H2O)
  • 08.CJ s samo velikimi kationi; primer: 08.CJ.15 nastrofit - Na(Sr,Ba)(PO4)•9(H2O)
 • 08.D Fosfati
  • 08.DA z majhnimi, včasih tudi velikimi, kationi; primer: 08.DA.25 tiptopit - K2(Na,Ca)2Li3Be6(PO4)6(OH)2•(H2O)
  • 08.DB s samo srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 < 1:1; primer: 08.DB.50 giniit - Fe2+Fe34(PO4)4(OH)2•2(H2O)
  • 08.DC s samo srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 = 1:1 in < 2:1;
   primer: 08.DC.60 nevadait - (Cu2+,[ ],Al,V3+)6[Al8(PO4)8F8](H2O)23
  • 08.DD s samo srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 = 2:1: primer: 08.DD.15 tirkiz - CuAl6(PO4)4(OH)8•4(H2O)
  • 08.DE s samo srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 = 3:1: primer: 08.DE.05 senegalit - Al2(PO4)(OH)3•(H2O)
  • 08.DF s samo srednje velikimi kationi, (OH,itd.):RO4 > 3:1; primer: 08.DF.10 bolivarit - Al2(PO4)(OH)3•4-5(H2O)
  • 08.DG z velikimi in srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 < 0,5:1; primer: 08.DG.05 sampleite - NaCaCu5(PO4)4Cl•5(H2O)
  • 08.DH z velikimi in srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 < 1:1; primer: 08.DH.25 montgomerit - Ca4MgAl4(PO4)6(OH)4•12(H2O)
  • 08.DJ z velikimi in srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 = 1:1; primer: 08.DJ.20 fosfofibrit - KCuFe3+15(PO4)12(OH)12•12(H2O)
  • 08.DK z velikimi in srednje velikimi kationi, (OH, etc.):RO4 > 1:1 in< 2:1;
   primer: 08.DK.35 krasnovit - Ba(Al,Mg)(PO4,CO3)(OH)2•(H2O)
  • 08.DL z velikimi in srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 = 2:1; primer: 08.DL.05 fogit - CaAl(PO4)(OH)2•(H2O)
  • 08.DM z velikimi in srednje velikimi kationi, (OH, itd.):RO4 > 2:1; primer: 08.DM.15 melkovit - CaFe3+H6(MoO4)4(PO4)•6(H2O)
  • 08.DN s samo velikimi kationi; primer: 08.DN.15 lermontovit - U4+(PO4)(OH)•(H2O) (?)
  • 08.DO s CO3, SO4, SiO4; primer: 08.DO.20 perhamit - Ca3Al7(SiO4)3(PO4)4(OH)3•16,5(H2O)
 • 08.E Uranil fosfati
  • 08.EA UO2:RO4 = 1:2; primer: 08.EA.15 ulrihit - CaCu(UO2)(PO4)2•4(H2O)
  • 08.EB UO2:RO4 = 1:1: primer: 08.EB.05 otunit - Ca(UO2)2(PO4)2•10-12(H2O), 08.EB.05 torbernit - Cu(UO2)2(PO4)2•8-12(H2O)
  • 08.EC UO2:RO4 = 3:2; primer: 08.EC.40 bergenit - Ca2Ba4[(UO3)2O2(PO4)2]3(H2O)16
  • 08.ED nerazporejeni; primer: 08.ED.15 kamitugait - PbAl(UO2)5(PO4)2(OH)9•9,5(H2O)
 • 08.F Polifosfati
  • 08.FA polifosfati brez OH in H2O; dimeri, ki si delijo vogale tetraedrov RO4; primer: 08.FA.20 pirofosfit - K2CaP2O7
  • 08.FC polifosfati s samo H2O; primer: 08.FC.30 kanonerovit - MnNa3P3O10•12(H2O)
 • 08.X Nerazporejeni Strunzovi fosfati
  • 08.XX neznani; primer: 08.XX.00 natrijev otunit

Fosfatne kamnine[uredi | uredi kodo]

Fosfatna kamnina je splošen izraz, ki se nanaša na kamnine z visoko vsebnostjo fosfatnih mineralov, običajno iz apatitske skupine. Največ fosfatnih kamnin se porabi za proizvodnjo umetnih gnojil za kmetijstvo, uporabljajo pa se tudi kot dodatek k živalski krmi, konzervans, antikorozijsko sredstvo, v kozmetičnih sredstvih, za proizvodnjo fungicidov in keramike, za tehnološko obdelavo vode in v metalurgiji.

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. S.J. Mills in sodelavci: The standardisation of mineral group hierarchies: application to recent nomenclature proposals. Eur. J. Mineral (2009), 21, str. 1073–1080. [1] Arhivirano 2011-02-17 na Wayback Machine.
 2. E.H. Nickel in M.C. Nichols (2009). IMA-CNMNC List of Mineral Names. [2] Arhivirano 2013-06-26 na Wayback Machine.
 3. J. Ferraiolo. Nickel-Strunz (Version 10) Classification System. webmineral.com [3]