Energijski nivo

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Absorpcija fotona s točno določeno energijo hν povzroči dvig iz osnovnega energijskega nivoja E1 na višji energijski nivo E2.
Pri prehodu elektrona na osnovni nivo ta izseva foton z energijo hν. V primeru, da je elektron absorbiral foton z vmesno energijo, ki ne zadošča za prehod na višji nivo, se energija pretvori v termično gibanje in se izseva kot toplota.

Sistem v teoriji kvantne mehanike ima določena kvantizirana stanja, v katerih obstaja določeno število konfiguracij energijskih nivojev. Izraz energijski nivo najpogosteje uporabljamo pri opisovanju konfiguracij elektronskih orbital pri atomih.

Kakor pri klasični potencialni energiji, tudi pri energijskih nivojih elektronov število nič predstavlja neskončno oddaljenost, torej so vse potencialne energije vezanih elektronov negativna števila.

Energija elektrona v orbitali:

...-13,5eV

n...glavno kvantno število

stanje se imenuje osnovno stanje in ima največjo energijo. Stanja ... so vzbujena stanja.
Kemijski pribor Ta članek s področja kemije je škrbina. Pomagaj Wikipediji in ga razširi.