Energijski nivo

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search
Absorpcija fotona s točno določeno energijo hν povzroči dvig iz osnovnega energijskega nivoja E1 na višji energijski nivo E2.
Pri prehodu elektrona na osnovni nivo ta izseva foton z energijo hν. V primeru, da je elektron absorbiral foton z vmesno energijo, ki ne zadošča za prehod na višji nivo, se energija pretvori v termično gibanje in se izseva kot toplota.

Energijski nivo je v teoriji kvantne mehanike določeno število konfiguraicj določenega kvantiziranega stanja sistema. Izraz energijski nivo se najpogosteje rabi pri opisovanju konfiguracij elektronskih orbital pri atomih.

Kakor pri klasični potencialni energiji, tudi pri energijskih nivojih elektronov število nič predstavlja neskončno razdaljo, torej so vse potencialne energije vezanih elektronov negativna števila.

Energija elektrona v orbitali:

...-13,5eV,

kje je glavno kvantno število.

Stanje se imenuje osnovno stanje in ima največjo energijo. Stanja ... so vzbujena stanja.