Ekliptični koordinatni sistem

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Definicija ekliptičnih koordinat (rdeče – longituda, zeleno – latituda)

Ekliptični koordinatni sistem je eden izmed nebesnih koordinatnih sistemov, ki za določanje lege nebesnih teles uporablja ravnino ekliptike.

Lega nebesnega telesa se v ekliptičnem koordinatnem sistemu določa z dvema podatkoma:

  • longituda ali ekliptična dolžina (oznaka λ) je kotna razdalja med smerjo proti pomladišču in presečišču velikega kroga, ki poteka skozi ekliptični severni in južni pol ter čez lego nebesnega telesa, in ekliptike (na sliki rdeče).
  • latituda ali ekliptična širina (oznaka β) je kotna razdalja med smerjo proti nebesnemu telesu in presečišču velikega kroga skozi telo in ekliptiko (na sliki zeleno).

Longituda se meri po ekliptiki v smeri gibanja Zemlje. Lahko zavzame vrednosti

Pri tem je pomladišče na longitudi 0º.

Latituda se meri po krogu, ki gre skozi severni in južni pol ekliptike. Latituda lahko zavzame vrednosti samo v mejah

Severni pol ekliptike ima latitudo + 90°, južni pa -90°.

Zaradi precesije Zemljine vrtilne osi se ekliptične kordinate zvezd spreminjajo. Pri navajanju teh koordinat je treba povedati tudi epoho za katero so koordinate podane. Običajno se sedaj uporablja epoha J2000,0.

Pretvorba v druge koordinate[uredi | uredi kodo]

Pretvorba iz ekliptičnih v ekvatorialne koordinate[uredi | uredi kodo]

Ekvatorialne koordinate dobimo s pomočjo obrazcev:

sin δ = sin ε sin λ cos β + cos ε sin β
cos α cos δ = cos λ cos β
sin α cos δ = cos ε sin λ cos β - sin ε sin β

Pretvorba iz ekvatorialnih v ekliptične koordinate[uredi | uredi kodo]

Ekliptične koordinate dobima s pomočjo obrazcev:

sin β = cos ε sin δ - sin α cos δ sin ε
cos λ cos β = cos α cos δ
sin λ cos β = sin ε sin δ + sin α cos δ cos ε

Glej tudi[uredi | uredi kodo]

Zunaje povezave[uredi | uredi kodo]