Enotna matična številka občana

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani EMŠO)
Jump to navigation Jump to search

Enotna matična številka občana (kratica EMŠO) je osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji. EMŠO določi upravljavec centralnega registra prebivalstva (CRP) enotno za vse prebivalce Republike Slovenije, vključno s tujimi državljani. EMŠO je bil uveden leta 1976 v SFRJ in je še danes v uporabi v državah na območju bivše Jugoslavije vključno s Slovenijo. Hrvaška je ne uporablja od 1.1.2009 temveč zaradi pravice do zasebnosti uporablja negovoreči Osobni identifikacijski broj, ki ne vsebuje rojstnih podatkov.

EMŠO se vpisuje v osebne izkaznice, potne liste in druge javne listine.

Sestav EMŠO[uredi | uredi kodo]

EMŠO sestavlja trinajst števk (DDMMLLLRRZZZK), ki imajo naslednji pomen:

 • od 1. do 7. števke: DDMMLLL - datum rojstva (dve mesti za dan, dve mesti za mesec in tri mesta za zadnje tri števke letnice rojstva)
 • 8. in 9. števka: RR - številka registra, označuje območje rojstva osebe:
 • 10., 11. in 12. števka: ZZZ - zaporedna številka oziroma kombinacija spola in zaporedne številke za osebe, rojene istega dne (000-499 za moške in 500-999 za ženske)
 • 13. števka: K - kontrolna števka, izračunana po modulu 11 (glej spodaj).

Če je EMŠO določena na napačen datum rojstva ali spol, jo upravljavec centralnega registra razveljavi in ponovno določi, razveljavljena EMŠO pa ostane v evidenci. Ob spremembah drugih osebnih podatkov oseba obdrži dodeljeno EMŠO. Razveljavljene EMŠO se ne sme dodeliti drugemu posamezniku.

Izračun kontrolne vsote[uredi | uredi kodo]

Postopek:

 • prva številka EMŠO se pomnoži s 7
 • druga številka EMŠO se pomnoži s 6
 • tretja številka EMŠO se pomnoži s 5
 • četrta številka EMŠO se pomnoži s 4
 • peta številka EMŠO se pomnoži s 3
 • šesta številka EMŠO se pomnoži z 2
 • sedma številka EMŠO se pomnoži s 7
 • osma številka EMŠO se pomnoži s 6
 • deveta številka EMŠO se pomnoži s 5
 • deseta številka EMŠO se pomnoži s 4
 • enajsta številka EMŠO se pomnoži s 3
 • dvanajsta številka EMŠO se pomnoži z 2.

Dobljeni zmnožki iz prvega odstavka se seštejejo. Seštevek se deli z enajst (delitev se omeji na celo število). Ostanek pri deljenju se odšteje od števila 11, razlika je kontrolna številka. Kontrolna številka je enomestna, ima lahko vrednost od 0 do 9. Če je ostanek pri deljenju 0, je kontrolna številka 0.

Kadar upravljavec CRP emšo določa in je ostanek pri deljenju enak 1, je razlika dvomestna in kontrolne številke ni mogoče izračunati. V takem primeru zaporedno število preskoči, vrednost zaporedne številke poveča za 1, izračun kontrolne številke pa ponovi po istem postopku. [1]

Excelova formula[uredi | uredi kodo]

Če so v celici A1 podatki (prvih 12 števk EMŠO), lahko izračunamo kontrolno vsoto (zadnja števka) po formuli:

= IF(11-MOD((7*(MID(A1;1;1)+MID(A1;7;1)) + 6*(MID(A1;2;1)+MID(A1;8;1)) + 5*(MID(A1;3;1)+MID(A1;9;1)) + 4*(MID(A1;4;1)+MID(A1;10;1)) + 3*(MID(A1;5;1)+MID(A1;11;1)) + 2*(MID(A1;6;1)+MID(A1;12;1)));11) = 11; 0; 11-MOD((7*(MID(A1;1;1)+MID(A1;7;1)) + 6*(MID(A1;2;1)+MID(A1;8;1)) + 5*(MID(A1;3;1)+MID(A1;9;1)) + 4*(MID(A1;4;1)+MID(A1;10;1)) + 3*(MID(A1;5;1)+MID(A1;11;1)) + 2*(MID(A1;6;1)+MID(A1;12;1)));11))

Izračun v programskem jeziku Python[uredi | uredi kodo]

def emso_verify(emso):
    """
    Accepts an iterable of at least 12 digits and returns the number
    as a 13 digit string with a valid 13th control digit.
    Details about computation in
    http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=19998&stevilka=345
    """
    emso_factor_map = [7, 6, 5, 4, 3, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2]
    emso_digit_list = [int(x) for x in emso]
    emso_sum = sum([emso_digit_list[i] * emso_factor_map[i] for i in range(12)])
    control_digit = 0 if emso_sum % 11 == 0 else 11 - (emso_sum % 11)
    return str(emso)[:12] + str(control_digit)

Primer[uredi | uredi kodo]

Prvi fantek, rojen v Sloveniji 1. januarja 2006, ima EMŠO 0101006500001.

Sklici[uredi | uredi kodo]

 1. "Uredba o načinu določanja osebne identifikacijske številke". Uradni list RS, št. 8/1999. 10. 2. 1999. 

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]