Društvo DIH

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico je slovenska nevladna organizacija, ki deluje od leta 2003 na področju LGBT pravic in pripravlja različne aktivnosti.

Način organiziranosti in področja dejavnosti[uredi | uredi kodo]

Društvo DIH je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki stremijo k uresničevanju ciljev na področjih: integracije in socializacije istospolne usmerjenosti, promocije in zaščite človekovih pravic, komuniciranja, publiciranja, političnih dejavnosti, druženja, športa, rekreacije, kulturnih dejavnosti, umetnosti, zabave, ustvarjalnosti in na področjih, ki so kako drugače povezana z istospolno usmerjenostjo. Društvo izvaja vsebine v sklopu projektov in dejavnosti društva.

Aktivnosti in projekti[uredi | uredi kodo]

Aktivnosti obsegajo pogovorne skupine, delavnice, strokovno svetovanje, tabore, svetovanje glede HIV/AIDS preventive, publikacije, informiranje preko interneta, sodelovanje pri pripravi in izvedbi Parade ponosa, sodelovanje z drugimi nevladnimi organizacijami na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni, ki delujejo na področju LGBT pravic, pomoč študentom pri pripravi seminarskih in diplomskih nalog, vključevanje prostovoljcev v delo, izobraževanje prostovoljcev, medijske kampanje in okrogle mize, družabne in športne aktivnosti.[1]

HIV preventiva[uredi | uredi kodo]

Program z imenom „Pamet v roke, kondom na glavo!“ je namenjen HIV/AIDS preventivi za moške, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM). Program promovira varno spolnost in brezplačno anonimno testiranje za HIV in ostale spolno prenoslive okužbe (SPO). Program izobražuje in usposablja prostovoljce izvedbo in vzpostavlja odnos sodelovanja s strokovnjaki s področja primarne in sekundarne preventive HIV in SPO. S t.i. učinkom prelitja („spill over effect“) senzibilizira in osvešča tudi širšo javnost. Del programa je tudi spletni blog Glavca.

Odziv na hiv[2][3] je skupni projekt šestih partnerskih organizacij: Društvo informacijski center Legebitra (nosilec projekta), Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, Društvo študentski kulturni center/ sekcija Magnus, Univerza v Ljubljani – Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Univerzitetni klinični center Ljubljana – Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja in Helseutvalget for bedre homohelse/Gay and lesbian health Norway. Projekt se izvaja od februarja 2015 do aprila 2016.

Projekt smo zasnovali, saj je v Sloveniji večina okuženih s HIV moških, ki imajo spolne odnose z moškimi (MSM), njihovo število pa raste. Med zdravstvenimi delavci je premalo specifičnih znanj o HIV/MSM. Cilj projekta je zmanjšanje/preprečitev širjenja bolezni, povezanih z življenjskih slogom (HIV in ostale spolno prenosljive okužbe-SPO). S projektom bodo največ pridobili MSM (mladi, starejši, s podeželja) in strokovnjaki. Norveški partner dodaja pomembne izkušnje s HIV/MSM, ki jih bomo izmenjali na bilateralnih študijskih obiskih/simpoziju.

Društvo DIH s svojimi izkušnjami pri projektu sodeluje predvsem na področju izvajanja in koordinacije preventivnih aktivnosti na terenu, kot pomembni in učinkoviti komplementarni dejavnosti celostnega programa HIV/SPO preventive. Z izvajanjem aktivnosti na mestih druženja z namenom spoznavanja, mestih srečevanja z namenom iskanja spolnih stikov in javnih mestih slučajnega srečevanja in dosega MSM populacije, se bo vzpostavilo koordiniran nacionalni sistem dostopa do preventivnih in informacijskih materialov (kondomi, lubrikanti, širitev in stalnost ter stabilnost mreže). Z inovativnimi intervencijami na terenu bo znotraj projekta vzpostavljena premišljena promocija uporabe kondoma, kot najučinkovitejšega sredstva za preprečevanje širjenja okužbe z virusom HIV ter drugimi SPO. Hkrati se bo zagotavljalo dejanski dostop do zaščite ter s tem zmanjševalo možnost rizičnega vedenja oz. možnost opustitve preventivnega vedenja pri spolnih odnosih med MSM. Društvo DIH bo v projekt vključeno tudi pri snovanju, izvedbi in distribuciji inovativnih komunikacijskih pristopov in materialov, namenjenih senzibilizaciji MSM populacije ter vodenju in izvedbi raziskovalnega dela na terenu. S svojimi izkušnjami pa bo vključeno tudi v aktivnosti povezane s pripravo in izvedbo različnih nivojev izobraževanj, preventivnega svetovanja o varni in odgovorni spolnosti ter vrstniškega in strokovnega svetovanja.

Podpora in svetovanje[uredi | uredi kodo]

Namen programa „Mavrična svetovalnica“ je informiranje, izdajanje tiskanih in e-gradiv (strokovnih publikacij, letakov, zloženk), usposabljanje prostovoljcev, izvedba delavnic za strokovne delavce, strokovno telefonsko svetovanje, osebno svetovanje in svetovanje po e-pošti. Namenjen je opolnomočenju LGBT-posameznikov, pomoči v stiski, ob duševnih krizah in svetovanje ob srečevanju z diskriminacijo. Pokriva teme od zdravstvene preventive, medosebnih odnosov, opolnomočenja, specifičnih LGBT-tematik in deluje tako preventivno kot kurativno, na ravni LGBT-populacije ter z informacijskimi aktivnostmi in uporabljanjem prostovoljcev na ravni širše populacije. V okviru programa poteka svetovalnica za LGBT-osebe in njihove starše (telefonsko, osebno in elektronsko svetovanje), delavnice za strokovne delavce in bodoče strokovne delavce ter oblikovanje in distribucija informacijskih gradiv (priprava in objava prispevkov v internem glasilu ter na internetnih platformah).[4]

Tabori in druženja[uredi | uredi kodo]

Program „Aktivni pod mavrico“ sestavljajo podporno družabne aktivnosti za mlade lezbijke, geje, biseksualne, trans, interseksualne in queer osebe (LGBTIQ) ter njihove prijatelje. Program se osredotoča na zagotavljanje varnih prostorov za druženje LGBTIQ mladih, njihovih podpornikov in vrstnikov. Skozi družabne aktivnosti skrbi za informiranje, opolnomočenje in skupnostno podporo LGBTIQ mladim (po principu mladi za mlade), omogoča varne in alternativne prostore osebnega druženja LGBTIQ mladih ter odpira priložnosti za pripravo na samostojno življenje.

Z nogometom proti diskriminaciji[uredi | uredi kodo]

Projekt se v sodelovanju s ČMC Zalog izvaja že od leta 2007 in je med uporabniki in v sami lokalni skupnosti zelo priljubljen. Izvedeni sta dve prireditvi letno. Zahtevna organizacija in uspešna izvedba pa sta rezultat dobrega sodelovanja z odgovornimi na ČMC Zalog ter ostalimi pridruženimi organizacijami.

Pod skupnim sloganom »Z nogometom proti diskriminaciji« se načrtuje izvedba dveh nogometnih turnirjev letno – spomladi in jeseni. Tekme potekajo med mladimi iz Zaloga, mladimi iz mladinskih in socialnih centrov v Ljubljani ter predstavniki in predstavnicami različnih manjšin. V dogovoru s ČMC Zalog[5] in partnerji, je nogometni turnir razširjen v širšo prireditev, ki vključuje nogometni turnir za mlajše in starejše; razdeljevanje majic in ostalega promocijskega gradiva z osrednjim sporočilom turnirja »Z nogometom proti diskriminaciji«; medalje za vse udeležence in pokale ter nagrade za zmagovalce; dodatne kreativne delavnice (izvedene v sodelovanju z drugimi NVO), ki se bodo dogajale vzporedno z nogometnim turnirjem; udeležbo oseb iz sveta športa, estrade, politike, borbe za spoštovanje človekovih pravic …; pogostitev udeležencev, gostov, obiskovalk in obiskovalcev; zabavni in animacijski program.

Kampanja proti homofobiji na univerzi[uredi | uredi kodo]

V sodelovanju s ŠOU v Ljubljani se od leta 2010 na fakultetah Univerze v Ljubljani s pomočjo informativnih materialov osvešča študente, profesorje in ostalo osebje na fakultetah o homofobiji, diskriminaciji in njunih posledicah. Vsako leto pripravimo plakatno akcijo in letake s poročili kampanje, ki jih razdeljujemo oziroma razobesimo po fakultetah. Na stojnicah na fakultetah pa se delimo promocijski material, izvajamo pogovore in informiramo. V sklopu kampanje organiziramo okrogle mize ali druge oblike posvetov, na katerih dodatno opozarjamo predvsem na nasilje, ki se izvaja nad LGBTIQ posamezniki, in njegovimi posledicami. Informativne vsebine, povezane s kampanjo, najdete tudi na facebook strani kampanje.[6]

Viri[uredi | uredi kodo]

  1. "Mladinske organizacije – Življenje v Ljubljani – Ljubljana". www.ljubljana.si. Pridobljeno dne 2017-02-23.
  2. "O projektu | Odziv na HIV". odzivnahiv.si. Pridobljeno dne 2017-02-23.
  3. https://www.rtvslo.si/zdravje/novice/odziv-na-hiv-za-manj-okuzb-pri-moskih-ki-imajo-spolne-odnose-z-moskimi/362413
  4. "Mladinske organizacije – Življenje v Ljubljani – Ljubljana". www.ljubljana.si. Pridobljeno dne 2017-02-23.
  5. "JESENSKI NOGOMETNI TURNIR PLATA 2011 | Mladi zmaji - Zalog". www.mladizmaji.si. Pridobljeno dne 2017-02-23.
  6. "Potrebno varnostno preverjanje". www.facebook.com. Pridobljeno dne 2017-02-23.

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]