Seznam slovenskih literarnih zgodovinarjev

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Seznam slovenskih literarnih zgodovinarjev in teoretikov.

A

Kozma Ahačič - Emica Antončič - Irena Avsenik Nabergoj

B

Karel Bačer † - Drago Bajt - Júlia Bálint Čeh - David Bandelj - Štefan Barbarič † - Wilhelm Baum - Agnieszka Będkowska Kopczyk - Venceslav Bele † - Branko Berčič † - Oton Berkopec † - France Bernik - Matjaž Birk - Aleksandra Bizjak - Aleksander Bjelčevič - Jason Blake - Milena Mileva Blažić - Katarina Bogataj Gradišnik - Franček Bohanec † - Silvija Borovnik - Marja Boršnik † - Blanka Bošnjak - Zoran Božič - Janko Bratina † - Igor Bratož - Lojzka Bratuž † - Marijan Brecelj † - Martin Brecelj - Mihael Bregant † - Vera Brnčić † - Vinko Brumen † - Štefka Bulovec † - Stanko Bunc † - Liljana Burcar - Franca Buttolo

C

Bartolomeo Calvi † - Andrej Capuder † - Fran Celestin † - Emil Cesar - Ivan Cesar † - Breda Cigoj-Leben † - Henry Cooper - Fanny S. Copeland † - Zoltán Csuka

Č

Jožica Čeh - Lučka Čehovin † - Danica Čerče - Matija Čop † - Jože Čuješ † -

D

Roberto Dapit - Zdzisław Darasz - Aleš Debeljak † - Anton Debeljak † - Tine Debeljak † - Mira Delavec - Monika Deželak Trojar? - France Dobrovoljc † - Janez Dolenc † - Marjan Dolgan - Milan Dolgan - Darko Dolinar - Marijan Dović - Jaša Drnovšek?- Josip Drobnič † -Drago Druškovič

E

Theodor Elze † - Jožef Kalasanc Erberg † -

F

Jože Faganel - Silvo Fatur - Janko Ferk - Fedora Ferluga Petronio † - Jurij Fikfak - Aleksandar Flaker † - Jože Filo - Leonora Flis - Ignacija Fridl Jarc?

G

Michelle Gadpaille - Kajetan Gantar - Andra Gavrilović † - Gerhard Giesemann - Wolfgango Giusti † - Mihael Glavan - Alenka Glazer - Janko Glazer † - Karol Glazer † - Joža Glonar † - Helga Glušič † - Alenka Goljevšček Kermauner † - Ivan Grafenauer † - Olga Grahor † - Igor Grdina - Jože Gregorič † - Franc Grivec † - Meta Grosman - Nada Grošelj - Alfonz Gspan † -

H

Jernej Habjan - Fabjan Hafner † - Stanislav Hafner † - Dragica Haramija - Bruno Hartman † - Miran Hladnik - Jasna Honzak-Jahić - Darja (Darinka) Hribar - Spomenka Hribar - Tine Hribar -

I

Fran Ilešič † - Iztok Ilich - Andrej Inkret † - Aleksander Isačenko

J

Vilenka Jakac-Bizjak - Bogo Jakopič - Gašper Jakovac - Zoltan Jan - Stanko Janež † - Anton Janežič † - Anton Janko - Marija Javor-Briški - Miha Javornik - Saša Jazbec - Alojz Jembrih - Alenka Jensterle Doležal - Robert Jereb - France Jesenovec † - Martin Jevnikar † - Andraž Jež - Nikolaj Jež - Hermina Jug Kranjec † - Mirko Jurak † - Franci Just - Marko Juvan -

K

Marija Kacin? - Andrej Kalan † - Pavel Karlin?† - Jože Kastelic † - Jakob Kelemina † - Jakob J. Kenda - Victor Kennedy - Taras Kermauner † - Jelka Kernev Štrajn - France Kidrič † - Vital Klabus? † - Ludvik Klakočer?† - Julij Kleinmayr † - Viktor Fereri Klun † - Matjaž Kmecl - Gregor Kocijan † - Marjana Kobe - France Koblar † - Petra Kodre - Janez Kolenc (pisatelj) - Miklavž Komelj - Rudi Koncilija - Vesna Kondrič Horvat - Metka Kordigel - Evald Koren † - Alenka Koron - Rajko Korošec † - Jože Koruza † - Dejan Kos - Janko Kos - Matevž Kos - Erwin Köstler - Marija Kostnapfel - Marijan Košiček?† - Niko Košir † - Miran Košuta - France Kotnik † - Janko Kotnik † - Stanko Kotnik? - Zvonko Kovač - Krištof Jacek Kozak - Primož Kozak † - Marija Kozar Mukič - Fanika Krajnc Vrečko - Lojze Krakar † - Boža Krakar Vogel - Lado Kralj - Vladimir Kralj † - Igor Kramberger - Marijan Kramberger † - Marko Kranjec - Bogomila Kravos - Gregor Krek † - Mojca Krevel - Monika Kropej - Filip Kumbatovič Kalan † - Zmaga Kumer † - Niko Kuret

L

Andrijan Lah - Ivan Lah?† - Klemen Lah - Janko Lavrin † - Mihael Lazar? - Andrej Leben - Stanko Leben - Lino Legiša † - Fran Levec † - Fran Levstik † - Jože Lipnik - Engelbert Logar - Janez Logar † - Janko Lokar † - Tom Ložar - Dušan Ludvik † - István Lukács - Matjaž Lunaček

M

Ivan Macun † - Joža Mahnič - Marko Marinčič - Franjo Marn † - Josip Marn † - Janez Marolt - Juraj Martinović - Vanesa Matajc - Igor Maver - Milko Matičetov † - Ivan Mazovec † - Mira Medved - Stane Melihar † - Boris Merhar † - Bruno Meriggi † - Katja Mihurko Poniž - Marija Mitrović - Rastko Močnik - Janko Moder † - John Modic † - Marijan Mole † - Dušan Moravec † - Uroš Mozetič † - Jože Munda † - Matija Murko

N

Irena Avsenik Nabergoj - Vlado Nartnik - Krešimir Nemec - Boris A. Novak - Vilko Novak † - Vlado Novak † - Irena Novak-Popov - Erich Nussbaumer

O

Anton Ocvirk † - Matija Ogrin - Nikolaj (Miklavž) Omersa † - Tomaž Onič - Božena Orožen - Vladimir Osolnik - Ludovik Osterc Berlan † - Anton Oven † - Irma Ožbalt -

P

Vlasta Pacheiner-Klander - Pero Pajk † - Jaroslav Pánek - Boris Paternu - Herbert Paulitsch - Avgust Pavel † - Darja Pavlič - Tone Perčič - Urška Perenič - Metka Peserl - Fran Petrè † - Jerneja Petrič - Mateja Pezdirc Bartol - France Pibernik - Luka Pintar † - Miha Pintarič - Avgust Pirjevec † - Dušan Pirjevec † - Marija Pirjevec - Makso Pirnat † - Katarina Podbevšek - Blaž Podlesnik - Timothy Pogačar - Jože Pogačnik † - Gizela Polanc Podpečan - Denis Poniž - Marcello Potocco - Majda Potrata - Breda Požar † - Barbara Pregelj - Bogo Pregelj † - Ivan Pregelj † - Eva Premk Bogataj - Francka Premk - Tone Pretnar † - Tom Priestly - Ivan Prijatelj † - Erik Prunč † - Josip Puntar

R

Jože Rajhman † - Atilij Rakar † - Miroslav Ravbar † - Janez Rotar † - Andrej Rozman - Nejc Rožman Ivančič - Jutka Rudaš - Aldo Rupel - Dimitrij Rupel - Mirko Rupel † - Marijan Rupert - Maja Ilinična Ryžova

S

Igor Saksida - Irena Samide - Drago Samec - Peter Scherber - Goran Schmidt - Malina Schmidt Snoj - Elisabeth Seitz - Brane Senegačnik - Franc Simonič † - Barbara Simoniti - Aleksander Skaza - Joanna Sławińska - Anton Slodnjak † - Tone Smolej - Viktor Smolej † - Marijan Smolik † - Vid Snoj - Julija Sozina - Marija Spieler - Janez Stanonik † - Marija Stanonik - Majda Stanovnik - Nadežda Starikova - Bojana Stojanović-Pantović - Andrej Stopar - Borut Stražar - Janez/Johann Strutz - Katja Sturm-Schnabl - Franc Sušnik - Peter Svetina

Š

Maja Šabec - Josef Pavol Šafárik † - Katarina Šalamun-Biedrzycka - Dragan Šanda † - Drago Šega - Jože Šifrer † - Stanko Šimenc † - Alen Albin Širca - Stanko Škerlj † - Simona Škrabec - Jola Škulj - Janko Šlebinger † - Neva Šlibar - Jakob Šolar † - Mojca Šorli - Anamarija Šporčič - Marcel Štefančič - (Katarina Šter) - Karel Štrekelj † - Janez Štruc/Johann Strutz - Miran Štuhec - Franc Šturm? †

T

Zora Tavčar - Janko Tavzes † - Bogo Teplý † - Marko Terseglav - Bożena Tokarz - Emil Tokarz - Blaž Tomaževič † - Roman Tominec † - Josip Tominšek † - Jože Toporišič † - Tomaž Toporišič - Ana Toroš - Janez Trdina † - Silva Trdina † - Gašper Troha - Vera Troha - Anton Trstenjak † - Karel Vladimir Truhlar † - Vladka Tucovič Sturman - Alojz Turk † - Boštjan M. Turk

U

Umberto Urbani † - Milena Uršič

V

Janez Valjavec † - Francka Varl Purkeljc - Marjeta Vasič - Mirko Vasle - Aleš Vaupotič - Ivan Verč - Fran Vidic † - Josip Vidmar - Luka Vidmar - Jonatan Vinkler - Špela Virant - Tomo Virk - Primož Vitez - Anton Vodnik † - France Vodnik † - Božo Vodušek † - Dušan Voglar - Edi Vrečko? - Janez Vrečko

W

Josip Wester? † - Frank Wollman

Z

Igor Zabel? † - Urša Zabukovec - Franc Zadravec † - Neža Zajc - Fran Zakrajšek † - Martin Zavrl - Boris Ziherl † - Stanislav Zimic † - Črtomir Zorec † - Barbara Zorman - Aleksander Zorn - Jure Zupan - Tomo Zupan † - Alojzija Zupan Sosič - Metka Zupančič -

Ž

Monika Žagar - Alenka Žbogar - Marjeta Žebovec - Andrejka Žejn - Vita Žerjal Pavlin - Avgust Žigon † - Joka Žigon † - Tanja Žigon - Janja Žitnik - Slavoj Žižek - Josip Žontar † - Igor Žunkovič

Glej tudi