Déležnik

Iz Wikipedije, proste enciklopedije

Déležnik je lastnik, lahko tudi upravljavec deleža ali celote. Izraz se največkrat pojavlja v povezavi z lastnino ali pravico do vplivanja ali odločanja o neki stvari. Deležniki javnega dobra ali javne lastnine so vsi državljani.

V poslovnem svetu so deležniki skupina ljudi, ki lahko vpliva na poslovanje podjetja ali druge organizacije (npr. vladnega urada) ali ima poslovanje podjetja oz. organizacije vpliv nanje.

Deležniki podjetja so npr. lastniki, potrošniki, zaposleni, dobavitelji in lokalna skupnost. V ožjem smislu pa se deležnike enači z delničarji - lastniki delnic.