Knjižnica C++

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
(Preusmerjeno s strani C++ knjižnjica)
Jump to navigation Jump to search

Knjižnica C++ je skupek funkcij, konstant, razredov, objektov, predlog, ki predstavljajo C++. V C++ je ogromno knjižnic, obstajajo standarndne knjižnice, ki so že vključene v jezik po standardu ISO. Obstajajo tudi druge knjižnice, ki so jih napisali programerji za lastno ali komercialno uporabo.

Standardna knjižnica C++[uredi | uredi kodo]

 • algorithm - knjižnica vsebuje zbirko funkcij posebej namenjene za uporabo na območjih elementov.
 • complex - knjižnica, ki vsebuje kompleksna števila v kartezični obliki.
 • exception - glava definira osnovni razred za standardne izjeme, ki jih vrže standardna knjižnica.
 • list - so neke vrste zobjnikov, v katerem elementi sledijo po strogem linearnem zaporedju.
 • stack - so tipi zabojnika, ki so posebej prilagojeni za delovanje v okviru LIFO ("Last in, first out").
 • bitset - knjižnica za shranjevanje bitov v zabojnike.
 • csetjmp - razred omogoča programerju, da gre mimo normalne funkcije
 • fstream - določa vhodni in izhodni tok od datoteke (npr. tekstovna datoteka).
 • locale - je nabor funkcij, ki so kulturno-specifična, ki se lahko uporabljajo programe, ki se bolj prenosni na mednarodni ravni.
 • stdexcept - Nabor standardnih izjem, ki jih knjižnice in programi lahko uporabljajo za poročilo pogoste napake.
 • cassert - opredeljuje en makro, ki se lahko uporabi kot standardno orodje za iskanje napak
 • csignal - knjižnica za ravnanje s signali.
 • functional - so objekti, posebej oblikovani za uporabo s sintakso podobno funkcijam.
 • map - so neke vrste asociativnih zabojnikov, ki shranjuje elemente s kombinacijo ključne in preslikane vrednosti.
 • strstream - vhodna/izhodna knjižnica za nize.
 • cctype - knjižnica definira set funkcij s katerimi razvrsti in preobrazi posamezno črko.
 • cstdarg - knjižnica opredeljuje makro za dostop do posameznega argumenta, kateri je v seznamu neimenovanih argumentov, katerih število in vrste ne pozna imenovano funkcijo.
 • iomanip - Manipulatorji so funkcije, posebej namenjene za uporabo v povezavi z vstavitvenimi (<<) in ekstrakcijskimi (>>) izvajalci.
 • memory - knjižnica definira splošne storitve za upravljanje s pomnilnika.
 • streambuf - so objekti, ki so odgovorni za zagotavljanje branja in pisanja funkcionalnosti v/iz določenih vrst značaja zaporedij, kot so zunanje datoteke ali nizi.
 • cerrno - C knjižnica, ki definira makro "errno" (error number).
 • cstddef - definira 2 podatkovna tipa in dva makro.
 • ios - vhodna-izhodna knjižnica.
 • new - knjižnica opisuje funkcije, s katerimi se upravlja dinamično skladiščenje v C++.
 • string - C++ niz knjižnica. Uporablja se jo za daljše besede ali več besed.
 • cfloat - knjižnica opisuje značilnosti plavajočih vrst za posebne sisteme in prevajalnikovo implementacijo uporabljeno.
 • cstdio - C knjižnica za opravljanje vhodne/izhodne operacije.
 • iosfwd - knjižnica za vhod/izhod.
 • numeric - knjižnica opisuje štiri algoritme posebno izdelane za delovanje na številskih zaporedjih, ki podpirajo nekatere operaterje.
 • typeinfo - knjižnica opredeljuje tipe, ki se uporabljajo v povezavi z operaterji "typeid" in "dynamic_cast".
 • ciso646 - knjižnica opredeljuje enajst makro konstant z alternativnimi v slovarju za tiste C++ operatorje , ki jih ne podpira določen standard ISO646.
 • cstdlib - knjižnica definira nekaj splošno namenjenih funkcij.
 • iostream - je objektno-oreintirana knjižnica, ki določa vhodni in izhodni tok.
 • ostream - objektno-oreintirana knjižnica za izhodni tok.
 • utility - knjižnica definira dva standardna orodja: Pare in standardno definicijo.
 • climits - opredeljuje konstante z omejitvami integralnih vrst za posebne sisteme in prevajalnikovo implementacijo uporabljeno.
 • cstring - knjižnica definira nekaj funkcij za manipolacijo z C nizi in polji.
 • istream - objektno-oreintirana knjižnica za izhodni tok.
 • queue - adaptivni zabojniki.
 • valarray - deklarira "valarray" razred in njegove pomožne razrede in funkcije.
 • clocale - knjižnica podpira lokalizacijo posebnih nastavitev, kot so kultura, posebni formati datuma ali za posamezni državni simboli ali valuta.
 • ctime - knjižnica vsebuje definicije funkcij, da bi dobili in manipulirali datum in časovne informacije.
 • iterator - objekt, ki kaže na en element v območju elementov (to se po navadi uporablja v vector-jih).
 • set - knjižnica za shranjevanje edinstvenih elementov.
 • vector - je dinamično polje, velikost polja se lahko spreminja, kar pri običajnih poljih ni možno.
 • cmath - knjižnica za zahtevnejše matematične operacije: potence, kotne funkcije, korenjenje ...
 • deque - je zaporedje zabojnikov, v katerem si elementi sledijo v strogem linearnem zaporedju.
 • limits - glava knjižnice definira elemente za številčni podatkovni tip.
 • sstream - za upravljanje z nizi.

Ostale C++ knjižnice[uredi | uredi kodo]

Tukaj spadajo knjižnice, ki so jih razvili programerji in ne spadajo pod standard. Spodaj je navedenih nekaj znanih knjižnic:

 • Qt - močna knjižnica, ki jo je razvila skupina Trolltech, njeno licenco pa je kasneje odkupila nokia. Qt je zelo uporaben pri objektnem programiranju. Omogoča razvoj spletnih, mobilnih, GUI aplikacij.

Viri[uredi | uredi kodo]