Asimilacija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Asimilacija je pojem iz povsem različnih znanstvenih ved, ki izvira iz latinske besede similis (podobno) oz. iz samostalnika assimilatio, ki označuje proces s katerim nekaj postane podobno (tranzitivno in intranzitivno), prilagoditev, assimilare (glagol) prilagoditi/prilagajati, prilagoditi/prilagajajati se, asimilirati (nekaj ali nekoga), asimilirati se.

  • asimilacija (sociologija): proces prilagajanja posameznika na značilnosti neke družbene skupine
  • asimilacija (ekologija): privzemanje snovi, ki jo organizem dobi iz okolja, in presnova v telesu lastne snovi
  • asimilacija (fonologija): jezikovni proces, s katerim glas postane podoben sosednjemu glasu
  • asimilacija (kolonializem): politika zlasti Francije in Portugalske za časa kolonializma, s katerio so si države ustvarile evropske elite v njihovih afriških kolonijah
  • asimilacija (psihologija): integracija predmeta človeške izkušnje v kognitivno shemo
  • asimilacija (meteorologija): integracija satelitskih in drugih daljinskih meritev v refenčne izračune klimatskih modelov
  • asimilacija (kulturna): je socio-politični odgovor na demografsko večetničnost, ki vzpodbuja asimilacijo etničnih manjšin v prevladujočo kulturo
  • asimilacija (strukturna): proces, v katerem narodna manjšina doseže enakopraven položaj z večinskim narodom v političnem, gospodarskem in kulturnem življenju