Agroekosistem

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search

Agro-ekosistem je osnovna enota za študije agro-ekologije. Ta je nekoliko arbitrarno opredeljena kot prostorska in funkcionalna enota kmetijske dejavnosti in vključuje življenjske in neživljenjske komponente, kot pa tudi medsebojne vplive.

Agro-eko sistem je mogoče gledati kot podskupino konvencionalnih ekosistemov. Kot ime samo pove, v središču ležijo človeške dejavnosti kmetijstva, vendar ni omejena na neposredno mesto kjer se izvaja kmetijska dejavnost (npr. na kmetiji), temveč vključuje tudi regije, ki vplivajo na to dejavnost, po navadi zaradi sprememb zahtevnosti vrst asociacije in energetskih tokov, kot tudi zaradi ravnovesja hranilnih snovi. Značilno za agro-eko sistem je, da ima enostavnejšo sestavo in preprostejše energijske in prehranske tokove kot »naravni« ekosistem. Prav tako je agro-ekosistem pogosto povezan s povišanim vnosom hranil, ki v veliki meri kmetije vodijo k evtrofikaciji povezanih ekosistemov, ki se s kmetijstvom ne ukvarjajo neposredno.

Eden od glavnih prizadevanj Agro-ekologije je, da zabrišejo razliko med Agro-eko sistemom in »naravnim« ekosistemom. Vpliv kmetijstva bi bil tako manjši (povečanje biološke in prehranjevalne zapletenosti kmetijskega sistema, kot pa tudi zmanjšuje vnosov hranil) in sicer z večjim zavedanjem, da je potrebno učinke Agro-eko sistema razširiti prek meja kmetije.