Študij kemije v Mariboru

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Jump to navigation Jump to search


TEHNIŠKA FAKULTETA[uredi | uredi kodo]

Zgodovina[uredi | uredi kodo]

Tehniška fakulteta v Mariboru je bila ustanovljena leta 1959 kot višja šola in sicer z zakonom o Višji tehniški šoli Maribor, ki ga je sprejela Ljudska skupščina LRS na seji Republiškega zbora.

V dvajsetih letih, natančneje 1975, se je v okviru Višje tehniške šole ustanovila organizacija, ki je študijske smeri razdelila na VTO strojništvo, VTO elektrotehnika, VTO gradbeništvo in VTO kemijska tehnologija.

Po nekaj letih znanstvenoraziskovalnih in razvojnih del se je Višja tehniška šola preimenovala v Tehniško fakulteto Univerze v Mariboru, ki je omogočala tudi šolanje magistrov in doktorjev tehniških znanosti.

Tehniška fakulteta se je leta 1996 razdelila na Fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatikoFakulteto za gradbeništvoFakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteto za strojništvo.


Prof. dr. Mirko Čeh[uredi | uredi kodo]

Rodil se je leta 1923. S svojim nesebičnim in dolgotrajnim delom, je močno prispeval k razvoju Tehniške fakultete v Mariboru. Eden izmed njegovih mnogih dosežkov, je uspešno delovanje na področju fizikalno-kemičnih preiskav škrobov.

Za svoje vztrajno delo, je bil leta 1975 odlikovan z redom zaslug za narod s srebrnimi žarki, leta 1982 pa z redom dela z zlatim vencem. Zaradi njegovih velikih zaslug za razvoj VTŠ, njegovega družbeno-političnega delovanja in njegovega znanstveno-raziskovalnega prispevka, je bil prof. dr. Mirku Čehu leta 1984 podeljen naslov Zaslužnega profesorja Univerze v Mariboru.


Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo[uredi | uredi kodo]

Nastanek fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo[uredi | uredi kodo]

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo je bila torej uradno ustanovljena leta 1996.

Prva programa na Višji tehniški šoli kemijska tehnologija sta bili kemijska tehnologija in kemijska analitika.

Leta 1975 je bil uveden visokošolski program za pridobitev naziva diplomirani inženir kemijske tehnologije, podiplomski študij pa se je začel po letu 1982.

Študij kemije v Mariboru danes[uredi | uredi kodo]

Danes so študentom  na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo ponujeni številni različni študijski programi, ki jim po končanem študiju omogočajo zelo dobre zaposlitve.

Na voljo so jim dodiplomski in podiplomski študij ter en doktorski program. Programi prve stopnje so univerzitetni ter visokošolski  program Kemijske tehnologije in univerzitetni program Kemije.

Smeri druge stopnje so magistrski program Kemijske tehnike ter magistrski program Kemije.

Študentom pa odpira vrata v svet tudi program tretje stopnje ali tako imenovan doktorski program Kemije in Kemijske tehnologije.

Viri[uredi | uredi kodo]

·       Popotnik A., 1999. Tehniška fakulteta. V: Dušan Voglar. Enciklopedija Slovenije 13. zvezek. Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, str.  199-200

·       Tehniška Fakulteta Maribor, Debevc J., 1989. Prof. dr. Mirko Čeh. Ustanovitev. V: Jože Debevc. Maribor, Tehniška fakulteta Maribor, str. 8,43

·       Zavrnik B., 1994. Kemijska tehnologija. V: Ludvik Trauner. Univerza v Mariboru Tehniška fakulteta. Maribor, Tehniška fakulteta Maribor, str. 65-70

·       FKKT Maribor. Študijski programi. https://www.fkkt.um.si/  (Pridobljeno 19. 12. 2019)