Pomurska regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v pomursko regijo in odselitve iz te regije, 2009

Pomurska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. To je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije.

Pomurska statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Rodovitna prst, celinsko podnebje in raven svet ustvarjajo ugodne razmere predvsem za poljedelstvo in mešano rastlinsko pridelavo, zato je to prevladujoča dejavnost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev. Po podatkih Statističnega urada RS njivske površine v tem delu Slovenije obsegajo več kot tri četrtine vseh kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma so dvakrat večje od slovenskega povprečja. Odročna lega in slabe prometne povezave neugodno vplivajo na gospodarski položaj regije; ta se med drugim odraža v nizkem BDP na prebivalca (12.000 EUR leta 2008) in v najvišji stopnji registrirane brezposelnosti v državi (ta je bila leta 2009 dvakrat večja kot v regiji z najnižjo brezposelnostjo). Slabše gospodarske razmere spremlja tudi neugodno gibanje prebivalstva. V letu 2009 je bil v tej regiji zabeležen največji negativni (skupni) prirast oz. največji upad prebivalstva. Upadanje števila prebivalcev je v veliki meri posledica nizke rodnosti in visoke umrljivosti, pa tudi odseljevanja v druge slovenske regije. V letu 2009 je bil v tej regiji največji tudi delež t. i. prezgodnjih smrti, in sicer je bil med umrlimi v tem letu vsak četrti star manj kot 65 let. Pomurska regija velja za turistično zelo privlačno slovensko regijo, saj tu letno prenoči 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. Turistično prepoznavna je ta regija v veliki meri po reki Muri, naravne danosti pa so primerne zlasti za zdraviliški in lovni turizem ter za kmečki turizem ob vinskih cestah.[1]


Pomurska statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2009
1.337
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2009
89,5
Število prebivalcev, 1. 7. 2009
119.691
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2009
42,4
Naravni prirast, 2009
-262
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2009
-2,2
Število učencev, 2009/2010
9.014
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2009
13,2
Število dijakov, 2009/2010
4.826
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2009
17,2
Število študentov, 2009/2010
5.684
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2009
-5,5
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2009
41.543
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 2009
27,4
Število zaposlenih oseb, 2009
34.192
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 2009
11,3
Število registriranih brezposelnih oseb, 2009
8.709
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2009
15,9
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2009
1.327
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2009
55,4
Število podjetij, 2009
6.987
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2009
86,3
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2008
1.442
BDP na prebivalca, EUR, 2008
11.986
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2007
65.498
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2009
90,3
Število cestnoprometnih nesreč, 2009
929
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2009
484
Število prenočitev turistov, 2009
901.101
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2009
397
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovna baza SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2011

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]