Obalno - kraška regija

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Statistične regije Slovenije
Notranje selitve - priselitve v obalno-kraško statistično regijo in odselitve iz te regije, 2009

Obalno-kraška regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Obalno-kraška statistična regija v besedi[uredi | uredi kodo]

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Po podatkih Statističnega urada RS tri četrtine bruto dodane vrednosti v regiji ustvarijo storitvene dejavnosti. Leta 2008 so skoraj petino bruto dodane vrednosti v regiji ustvarile dejavnosti prometne panoge; med temi so prispevale največji del pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper. Tudi delež, ki ga k celotni bruto dodani vrednosti v regiji prispevata gostinstvo ter obmorski in zdraviliški turizem, je v primerjavi z deležem, ki ga te dejavnosti ustvarijo v drugih regijah, tukaj največji. Obalno-kraška regija je leta 2009 ustvarila četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (polovico teh prenočitev so prispevali slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci). Kmetijska gospodarstva v tej regiji spadajo po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi in tudi po povprečnem številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo med manjša v državi. V letu 2007 se je okoli 40 % tukajšnjih kmetijskih gospodarstev ukvarjalo z gojenjem trajnih nasadov, najpomembnejšo kmetijsko panogo v regiji; med družinskimi kmetijami pa je bilo 6,5 % takih, ki so svoj dohodkovni položaj izboljševale z dopolnilnimi dejavnostmi. V letu 2009 je bila stopnja rasti prebivalcev v tej regiji največja (15 ‰); število prebivalcev se je povečalo predvsem zaradi novih priseljencev iz tujine. [1]

Obalno-kraška statistična regija v številkah[uredi | uredi kodo]

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 7. 2009
1.044
Gostota prebivalstva, preb/km2, 1. 7. 2009
105,2
Število prebivalcev, 1. 7. 2009
109.864
Povprečna starost prebivalcev, leta, 1. 7. 2009
42,7
Naravni prirast, 2009
85
Naravni prirast, št./1.000 preb., 2009
0,8
Število učencev, 2009/2010
7.266
Prebivalci, stari 0-14 let, %, 1. 7. 2009
12,2
Število dijakov, 2009/2010
3.803
Prebivalci, stari 65 let ali več, %, 1. 7. 2009
17,2
Število študentov, 2009/2010
5.495
Skupni prirast, št./1.000 preb., 2009
18,8
Število delovno aktivnih prebivalcev, 2009
47.345
Prebivalci, stari 25-64 let, brez izobrazbe ali z nepopolno osnovno šolo ali osnovno šolo, %, 2009
14,5
Število zaposlenih oseb, 2009
42.104
Prebivalci, stari 25-64 let, z višjo ali visoko izobrazbo, %, 2009
24,5
Število registriranih brezposelnih oseb, 2009
3.537
Stopnja registrirane brezposelnosti, %, 2009
6,9
Povprečna mesečna bruto plača, regija prebivališča, 2009
1.516
Stopnja delovne aktivnosti, %, 2009
61,9
Število podjetij, 2009
11.096
Povprečna površina stanovanja, m2, 31. 12. 2009
78,6
Bruto domači proizvod (BDP) v regiji, mio. EUR, 2008
2.105
BDP na prebivalca, EUR, 2008
19.561
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2007
18.329
Prejemniki denarnih socialnih pomoči, št./1.000 preb., 2009
35,4
Število cestnoprometnih nesreč, 2009
1.458
Osebni avtomobili, št./1.000 preb., 31. 12. 2009
569
Število prenočitev turistov, 2009
2.231.591
Količina zbranih komunalnih odpadkov, kg/preb., 2009
460
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovna baza SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske regije v številkah 2011

Občine v statistični regiji[uredi | uredi kodo]

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

Viri[uredi | uredi kodo]