Nujna medicinska pomoč

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje

Nujna medicinska pomoč (okr. NMP) je zdravstvena pomoč, ki jo dajejo zdravstveno izobraženi delavci na mestu poškodovanja ali nenadne obolelosti, med prevozom v ustrezno ustanovo ali tudi v sami ustanovi.[1]

Gre za izvajanje nujnih ukrepov ekip NMP pri osebi, ki je zaradi poškodbe ali bolezni neposredno življenjsko ogrožena oziroma pri kateri bi glede na zdravstveno stanje v kratkem lahko prišlo do takšne ogroženosti. [2]

Služba nujne medicinske pomoči je javna služba za opravljanje storitev medicinske oskrbe v primeru nujnih stanj na terenu ali v primarnih zdravstvenih ustanovah kot so zdravstveni domovi. Pod pojmom služba nujne medicinske pomoči razumemo tudi storitev nujnih reševalnih prevozov bolnikov ali poškodovancev do mesta dokončne oskrbe v bolnišnici. Termin služba nujne medicinske pomoči lahko uporabljamo ožje kot izključno predbolnišnična oskrba, ali pa širše z vključitvijo oskrbe urgentnih oddelkov v bolnišnicah, ki so ustanove sekundarnega zdravstvenega nivoja in urgentnih oddelkov v kliničnih centrih, ki so ustanove terciarnega zdravstvenega nivoja.

Služba nujne medicinske pomoči izvaja zdravstveno oskrbo in napredne medicinske postopke že na terenu ali med prevozom v bolnišnico. Izraz služba nujne medicinske pomoči se uporablja predvsem, da odraža zgodovinski razvoj in spremembo glede na reševalno službo, ki je zagotavljala predvsem nujen prevoz bolnika ali ponesrečenca do mesta oskrbe v bolnišnici.


Zgodovina[uredi | uredi kodo]

V delu

Organizacija[uredi | uredi kodo]

Kakovostno službo nujne medicinske pomoči sestavljajo trije glavni elementi, ki se nato delijo podrobneje:

1. Predbolnišnična NMP (PNMP):
 - NMP v enotah primarnega zdravstva (na primer: dežurna ambulanta v zdravstvenem domu)
 - NMP z nujnimi reševalnimi vozili (sodobna reševalna vozila so opremljena za izvajanje oskrbe že med prevozom v bolnišnico)
 - Helikopterska NMP (HNMP) (se uporablja podnevi za skrajšanje dostopnega časa do pacienta na oddaljenih področjih, ki omogočajo pristanek helikopterja)
 - NMP z reševalnim motorjem (se uporablja za skrajšanje dostopnega časa do pacienta na urbanih področjih)
2. Bolnišnična NMP (BNMP):
 - Kirurški urgentni oddelek
 - Internistični urgentni oddelek
3. Dispečerski center (usklajuje uporabo ekip, glede na vrsto poškodbe ali bolezni in stopnjo nujnosti, ter obvešča urgentni oddelek v bolnišnici, da ta pripravi ustrezne ekipe in opremo za sprejem bolnika ali poškodovanca)

Vrste ekip NMP[uredi | uredi kodo]

Zasedba ekip NMP uvršča ekipe v kategorije kot jih določa Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči v svojem 10. členu (Ur.l. RS, št. 106/2008).

Ekipe za izvajanje NMP sestavljajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci, usposobljeni za izvajanje NMP, in sicer:

1. v enotah A in A2:

 • zdravnik,
 • (višji) zdravstveni tehnik, diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra ali zdravstveni reševalec;

2. v enoti B:

 • zdravnik,
 • (višji) zdravstveni tehnik, diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra ali zdravstveni reševalec,
 • zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila;

3. v enoti B-ok:

 • dva zdravnika,
 • dva zdravstvena tehnika ali dva zdravstvena reševalca ali en zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec in višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra,
 • zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila;

4. v PHE in enoti C:

 • en zdravnik z najmanj enim letom samostojnega dela s pacienti, usposobljen v skladu z določbami tega pravilnika,
 • en zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec ali višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana medicinska sestra,
 • en zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik reanimobila;

5. v tipu H1 in tipu H2:

 • ekipo za izvajanje NMP bolnišnične urgentne službe določi minister na predlog strokovne skupine, zadolžene za organizacijo bolnišničnih enot NMP.

Mreža ekip NMP[uredi | uredi kodo]

Mreža za pokrivanje terena je določena v prilogi k pravilniku:

 • ZD+UKC LJUBLJANA PHE
 • ZD GROSUPLJE A
 • ZD DOMŽALE C
 • ZD LITIJA B-ok
 • ZD KAMNIK B
 • ZD VRHNIKA A
 • ZD CERKNICA B
 • ZD IDRIJA B-ok
 • ZD LOGATEC A
 • ZD KOČEVJE B-ok
 • ZD RIBNICA B-ok
 • ZD TRBOVLJE C
 • ZD HRASTNIK A
 • ZD ZAGORJE B
 • ZD DRAVOGRAD A2
 • ZD RADLJE B-ok
 • ZD RAVNE B
 • ZD RAVNE – priprav. Črna A2
 • ZD SLOVENJ GRADEC PHE 1
 • ZD VELENJE PHE 1
 • ZD MOZIRJE B-ok
 • ZD KOPER A
 • ZD KOPER PHE 1
 • ZD IZOLA A
 • ZD PIRAN A
 • ZD POSTOJNA C
 • ZD ILIRSKA BISTRICA B-ok
 • ZD SEŽANA B-ok
 • ZD CELJE PHE
 • ZD LAŠKO B
 • ZD SLOVENSKE KONJICE B
 • ZD ŠENTJUR A
 • ZD ŠMARJE Kozje A2
 • ZD ŠMARJE Rog. Slat. A2
 • ZD ŠMARJE B-ok
 • ZD ŽALEC A
 • OZ GOR. KRANJ PHE
 • OZ GOR. JESENICE C
 • OZ GOR. ŠKOFJA LOKA B-ok
 • OZ GOR. BLED B
 • OZ GOR. TRŽIČ B
 • OZ GOR. RADOVLJICA A
 • OZ GOR. BOHINJ A
 • OZ GOR. KRANJSKA GORA A
 • ZD BREŽICE B
 • ZD KRŠKO C
 • ZD SEVNICA B
 • ZD MARIBOR PHE
 • ZD LENART B
 • ZD SLOVENSKA BISTRICA B
 • ZD PTUJ PHE
 • ZD ORMOŽ B
 • ZD GORNJA RADGONA B
 • ZD LENDAVA B
 • ZD LJUTOMER B
 • ZD MURSKA SOBOTA PHE
 • ZD GORNJI PETROVCI A
 • ZD AJDOVŠČINA B
 • ZD NOVA GORICA PHE
 • ZD TOLMIN B-ok
 • ZD ČRNOMELJ B-ok
 • ZD METLIKA A
 • ZD NOVO MESTO PHE
 • ZD TREBNJE B

Razvoj[uredi | uredi kodo]

V delu

Viri[uredi | uredi kodo]

 1. ^ http://lsm1.amebis.si/lsmeds/novPogoj.aspx?pPogoj=pomo%C4%8D, Slovenski medicinski e-slovar
 2. ^ http://www.zdravniskazbornica.si/f/3718/strategija-razvoja-sistema-nmppdf, Zdravniška zbornica, Strategija razvoja sistema NMP

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008106&stevilka=4545

http://www.zdravniskazbornica.si/f/3718/strategija-razvoja-sistema-nmppdf

Zunanje povezave[uredi | uredi kodo]

V delu