Fluorovodikova kislina

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Skoči na: navigacija, iskanje
Fluorovodikova kislina
Hydrofluoric acid
Hydrogen fluoride molecule
Hydrofluoric acid
Druga imena fluorova kislina
Identifikatorji
Številka CAS 7664-39-3
EINECS število 231-634-8
RTECS število MW7875000
Lastnosti
Molekulska formula HF
Molekulska masa se ne uporablja
(glej vodikov fluorid)
Videz brezbarvna raztopina
Gostota 1.15 g/mL (for 48 % soln.)
Tališče

se ne uporablja
(glej vodikov fluorid)

Vrelišče

se ne uporablja
(glej vodikov fluorid)

Topnost (voda) se meša.
Kislost (pKa) 3.15 [1]
  1. ^ Jolly W.L. (1984) Modern Inorganic Chemistry, McGraw-Hill, p.177
Nevarnosti
Varnostni list duPont MSDS
EU klasifikacija Zelo strupeno (T+)
Jedko (C)
EU Index 009-003-00-1
NFPA 704
NFPA 704.svg
0
4
2
COR
R-stavki R26/27/28, R35
S-stavki (S1/2), Predloga:S7/9, S26, S36/37, (S45)
Plamenišče Nevnetljivo
Sorodne snovi
Drugi anioni Klorovodikova kislina
Bromovodikova kislina
Hydroiodicova kislina
Sorodne snovi Vodikov fluorid
Če ni navedeno drugače, podatki veljajo za
material v standardnem stanju (pri 25 °C, 100 kPa)

Fluorovodikova kislina (formula HF(aq)) je vodna raztopina vodikovega fluorida (pri sobni temperaturi plina ali tekočine, saj ima vrelišče pri 16 °C). Je zelo strupena in jedka. Ne smemo je hraniti v steklenih posodah, saj razjeda steklo in gumijaste latex rokavice. Je šibka, vendar zelo jedka kislina.

Identifikacija snovi ali pripravka[uredi | uredi kodo]

Je bistra, brezbarvna jedko kadeča tekočina, ki ima zelo oster vonj. Če je sproščena se pojavijo gosti beli oblaki pare. Tako tekočina kot para lahko povzroči hude opekline na vseh delih telesa. Specijalistično zdravljenje je potrebno za vse vrste izpostavljenosti.

Ugotovitve o nevarnih lastnostih:[uredi | uredi kodo]

Napotki za varnost

Shranjena mora biti v hladnem dobro prezračenem prostoru v kovinskih posodah ali cisternah.

Ukrepi za prvo pomoč:[uredi | uredi kodo]

Vdihovanje

Blaga izpostavljenost lahko draži nos, grlo in dihala pojav simptomov se lahko odloži za več ur. Huda izpostavljenost lahko povzroči opekline nosu in žrela, vnetje pljuč in pljučni edem (tekočina v pljučih). Tudi rezultati drugih toksičnih učinkov, vključno z hipokalciemijo (izčrpanost kalcija v telesu), če ni ustrezno obdelan lahko povzroči smrt. Osebo, ki je vdihovala fluorovodikovo kislino je potrbno odnesti na svež zrak. Žrtev naj leži tiho in naj bo pokrita z odejo. Poklicati je potrebno zdravniško pomoč. Če se dihanje ustavi se takoj prične z dajanjam umetnega dihanja. Umetno dihanje dajemo toliko časa dokler žrtev ne zadiha ali do prihoda zdravnika. Žrtev mora pregledati zdravnik in jo poslati na opazovanje za najmanj 24 ur.

Zaužitje

Lahko povzroči hude opekline v ustih, žrelu in želodcu in je lahko usodna tudi v majhnih količinah. Učinki stika z razredčeno kislino ali hlapi se lahko pojavijo tudi kasneje. Simptomi lahko vključujejo bolečino, pordelost kože in morebitno uničenje tkiva.

Ob zaužitju je potrebno piti velike količine vode ali mleka, ne smemo izvati bruhanja. Potrebna je takojšna zdravniška pomoč.

Stik s kožo in očmi

Stik s kožo tako tekočine kot pare lahko povzroči hude opekline, ki pa niso takoj vidne in boleče. Kislina prodre v kožo in napade tkivo. Stik z očmi lahko povzroči draženje ali opeklino roženice.

Osebo ki je prišla v stik z kislino takoj odnesemo iz okuženega območja in speremo požgana območja kože z veliko vode najmanj 15 minut. Odstraniti je potrebno vso onesnaženo obleko.

Če so v stik prišle tudi oči jih spiramo vsaj 15 minut z obilnimi količinami vode, ohranjamo veke narazen, takoj pokličemo zdravniško pomoč po možnosti očesnega specijalista.

Ukrepi ob požaru:[uredi | uredi kodo]

Obvezno nositi zaščitni dihalni aparat in polna kemična oblačila, Z razpršenim curkom hladiti zabojnike.

Primerna sredstva za gašenje

Fluorovodikova kislina je negorljiva.

Ukrepi ob nezgodnih izpustih[uredi | uredi kodo]

Spoštovati varnostne ukrepe iz drugih področjih, ki se nanašajo na zdravju nevarne lastnosti, zaščito pri dihanju, prezračevanje in na osebno varovalno opremo. Zaščitimo se pred stikom tekočine z očmi in kožo z zaščitno opremo.

Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom in skladiščenje[uredi | uredi kodo]

Ravnanje

Vedno nositi priporočeno varovalno opremo, ne vdihovati hlapov ali meglice. Uporabljati le v primerno prezračenih prostorih. Ne sme priti v stik s kožo, očmi in oblačili. Ne dodajajte vode v kislino.

Skladiščenje

Skladiščenje v kovinskih posodah v hladnem dobro prezračenem prostoru.

Glej tudi[uredi | uredi kodo]